Fagområde: Omdømme Tilflytting

Pendelen skal svinge rette veien

Godt omdømme og tiltretteleggingstiltak skal bidra til økt rekruttering.

Bakgrunnen for prosjektet (2011-2012) er at Kirkenes og området rundt har kommet til den erkjennelsen at det ikke er  nok å ha spennende arbeidsplasser for å utvikle kommunen. Det er nødvendig å bygge omdømme og legge til rette for at midlertidige tilflyttere og pendlere ønsker å bosette seg i området mer langsiktig. Det vil ha positiv betydning for hele kommunen.

Målet med prosjektet  å bidra til økt rekruttering av ung, kompetent arbeidskraft gjennom et godt omdømme og gode tilretteleggingstiltak.

Aktiviteter

  1. Forpliktende samarbeid mellom kommune, næringsliv og organisasjoner
  2. Iverksette tiltak for å få pendlere til å bosette seg
  3. Utvikle bruken av sosiale medier for å komme i kontakt med unge
  4. Integreringstiltak for tilflyttere
  5. Markedsføre de naturgitte fordelene og det internasjonale miljøet kommunen har.

Målgrupper

  • Ungdom som kan tenke seg jobb i Sør-Varanger
  • Lokal ungdom som er utdanning
  • Pendlere som i dag arbeider ved Sør-Varanger kommune
  • Dagens midlertidig bosatte søringer

Prosjektet er tildelt 700 000 i Bolystmidler i 2011.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Dette Bolyst-prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.