Fagområde: Omdømme

Naturgledekommunen Rauma

Prosjekt som har som målsetting at Rauma kommune skal bli verdens beste kommune for naturglade menneske.

Rauma kommune har store fortrinn når det gjeld natur, og det brukar dei aktivt i sitt omdømme- og utviklingsarbeid. Dette er eit arbeid som er godt i gang og som har gjeve gode resultat. Det vert difor svært spanande å sjå den vidare utviklinga av arbeidet i Rauma.

Prosjektet er tildelt 4 millionar i bulystmidlar i 2010.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.