Nær-Ung

Bolystprosjekt med fokus på unge gründere

Nær-Ung er eit pilotprosjekt retta mot ungdom mellom 13 og 26 år.

Prosjektet har tre hovudmålsettingar.

  1. Å bidra til å skape ein betre kultur for gründere, entreprenørskap og innovasjon blant ungdom.
  2. Å bidra til å utvikle attraktive lokalsamfunn med fokus på ungdom og næring.
  3. Å bidra til metodeutvikling for gjennomføring av Kunnskapsløftet.

Prosjektet er tildelt 1 million i Bulystmidlar i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.