Fagområde: Tilflytting

LevVesterålen

Prosjektet skal fremme regionalt næringsliv og på den måten gjere regionen attraktiv for unge tilflyttere.

Prosjektet LevVesterålen omfattar kommunane Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Dette er eit rekrutterings-, tilflyttings- og integreringsprosjekt i regi av regionrådet. Kommunane legg opp til tverrsektorielt samarbeid for å auke attraktiviteten for heile regionen. I denne regionen er det stor etterspurnad etter arbeidskraft, både i privat næringsliv og i offentleg sektor. Det er gjennomført eit forprosjekt, med medverknad frå næringslivet, noko som legg eit grunnlag for god gjennomføring.

Samarbeidspartnere

  • Vesterålen regionråd
  • Vesterålen næringssamarbeid
  • Bedrifter i Vesterålen

Aktiviteter

  • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
  • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
  • Besøk på skoler og studiesteder
  • Deltatt på utstillinger/stand
  • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
  • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter

Prosjektet fekk tildelt  1 455 000 kroner i Bulystmidlar i 2012.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

LEvVesterålen prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket inngår som ein del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er ein del av eit større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.