Fagområde: Omdømme

Austrått 1537

Prosjektet som har som mål å etablere Ørland som den nasjonale markeringsstaden for reformasjonen i Noreg.

Markeringa vil tematisere rundt figuren fru Inger til Austrått, som leia den mektigaste politiske og protestantiske klanen i Noreg i reformasjonstida. Eit viktig mål er å få til eit sjølvstendig bidrag til det nasjonale 200-årsjubileet i 2014, som markerer Noreg som sjølvstendig stat.

Prosjektet fekk tildelt 900 000 i bulystmidlar i 2010.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.