Fagområde: Tilflytting

Arbeidskraftmobilisering i distriktet i Sør-Trøndelag

Arbeidskraftmobiliseringsprosjektet har to hovedformål: Skaffe folk med riktig kompetanse til de 17 deltakerkommunene og få dem til å trives.

Prosjektet skal sette Arbeidskraftmobilisering og helhetlig tilnærming til dette på dagsorden. Gjennom å definere en verktøykasse med konkrete tiltak skal prosjektet gjøre det lettere for flere å gjøre en bredere innsats for å sikre tilflytting og trivsel blant tilflytterne. Prosjektet har en del midler som skal benyttes som tilskudd for å stimulere til igangsetting av aktiviteter.

Hovedmålet med prosjektet er å posisjonere distriktene i Sør-Trøndelag med tanke på rekruttering av nødvendig arbeidskraft med riktig kompetanse nå og i fremtiden.

Prosjektet «Arbeidskraftmobilisering i distriktet i Sør-Trøndelag» ble i 2012 tildelt 4 millioner kroner i bolystmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet. Total kostnadsramme for prosjektet er 19,35 millioner kroner. Elin Marie Altø er prosjektleder, og prosjektet er gjennom styringsgruppa knyttet både til Blilyst og Kysten er klar.