Fagområde: Omdømme Tilflytting

Adresse Sauda – Mennesker til muligheter i Sauda!

Formålet med Adresse Sauda er å rekruttere mennesker til muligheter i Sauda gjennom de unike kvalitetene til byen innerst i Ryfylke.

Dette prosjektet er en fortsettelse av prosjektet Adresse Sauda.

Formålet med prosjektet er å skape sterkere lokal bolyst og framtidstro. Ved å mobilisere
eksisterende og nye Saudabuer til å satse på Saudasamfunnet skal flere velge adresse i Sauda.

Aktiviteter i Adresse Sauda prosjektet skal handle om nettverksbygging, profilering og rekruttering, både i og utenfor Sauda.

Samarbeidspartnere

 • Sauda kommune
 • Rogaland fylkeskommune v/Sauda vidaregåande skule
 • NAV Sauda
 • Eramet Norway Sauda
 • Weldone

Målgrupper

 • Mennesker som søker en urban livsstil i et trygt og naturnært samfunn.
 • Saudabuer med og uten adresse Sauda
 • Barnefamilier som ønsker nærhet, trygghet, aktivitet og helse.
 • Gründere, «pendle litt-arbeidstakere» og avstandsuavhengige arbeidstakere på jakt etter gode de rammebetingelser.
 • «Kostnadsasylanter» fra bolig- og trafikkpressområder
 • Private og offentlige virksomheter med filialstrategier, voksesmerter og vilje til ekspansjon

Aktiviteter

Arbeid med basis, sikre god kvalitet på basistjenester og basistilbud:

 • Skape og vise frem gode arbeidsplasser
 • Skape og vedlikeholde godt omdømme
 • Vise og konkretisere behov for mennesker til muligheter i Sauda
 • Lyse ut og varsle ledige stillinger
 • Vise og konkretisere nye behov i lokalsamfunnet (tjenester, aktiviteter, kompetanser osv.)

Utforme og vise frem prospekter i Sauda om:

 • Hus og hjem – hverdagskvaliteter
 • Arrangement, festivaler og dager – festkvaliteter
 • Helse, velvære, kultur, arkitektur og identitet – opplevelseskvaliteter
 • Næring – yrkeskvaliteter

Etablere byggesteiner for Adresse Sauda

 • Årlig prosess og arena for status og videreutvikling av: Det unike i Sauda, motivasjonsfaktorer som finnes i Sauda, basiskvaliteter i Sauda.
 • Arrangere bedrifts- og gründerseminar
 • Etalbere adresse Sauda Sommarvakt (verter som kan veilede og vise rundt potensielle innflyttere)
 • Arrangere Adresse Sauda Familiearrangement
 • Arrangere møteplassen og nettverkstiltaket «Romjulslag».
 • Etablere vertskapsfunksjon for alle tilflyttere
 • Etablere informasjons-nav (Nett-portal) for Sauda.

Prosjektet Adresse Sauda – Mennesker til muligheter i Sauda! er tildelt  inntil 1 500 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Prosjektet Adresse Sauda er et fellestiltak med deltakere fra lokalt næringsliv, Sauda kommune og
Rogaland fylkeskommune. Tiltaket har bred forankring og tilslutning i Sauda. Prosjektet er et felles
tiltak for rekruttering og profilering av Sauda. Følgende deltakere er representert i arbeidsgruppen:

Prosjektorganisering

Prosjekteier:
Sauda Vekst AS. Medlemsorganisasjon med 80 medlemsbedrifter.

Prosjektleder:
Sauda Vekst AS v/Daglig leder Inge løyning og Espen Thompson (INOSA as).

Deltakere

 • Sauda Vekst AS v/Daglig leder Inge Løyning og konsulent Espen Thompson
 • Eramet Norway Sauda v/verksdirektør Kåre Bjarte Bjelland
 • Sauda vidaregåande skule (Rogaland fylkeskommune) v/rådgiverne Odd Magne Lønseth og Hans Hylen Solberg
 • Rogaland fylkeskommune v/Spesialrådgiver Terje Fatland
 • NAV Sauda v/NAV-leder Erik Baust
 • Weldone. Mekanisk virksomhet v/salgsingeniør Amund Fattnes
 • Sauda kommune v/kommunalsjef Andreas Fløgstad
Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

Hovedmål:

 1. Flere vil velge adresse i Sauda fordi samfunnet fremstår som et attraktivt og unikt samfunn å leve i vi får befolkningsvekst.
 2. Rette personer rekrutteres til muligheter i Sauda til rett tid.

Delmål:

 1. Flere tar med seg sin arbeidsplass til Sauda.
 2. Flere etablerer sin egen virksomhet for å realisere jobb 1 eller 2.
 3. Adresse Sauda bidrar til nødvendig rekruttering av rett kompetanse.
 4. Adresse Sauda bidrar til profilering av muligheter og prospekter i Sauda på en tydelig og god måte.
 5. Adresse Sauda bidrar til rekruttering av 10 eksterne personer til ledige stillinger pr. år.
 6. Adresse Sauda bidrar til bedriftsetableringer.
 7. Adresse Sauda bidrar til fem avstandsuavhengige arbeidstakere pr. år.
 8. Adresse Sauda bidrar til fem pendle-litt arbeidstakere pr. år.
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

 • Stabilisering og vekst i folketall ved at flere velger å bli eller bosette seg i Sauda.
 • Flere kandidater til muligheter i Sauda dvs. til ledige stillinger, til ledige kontorfellesskap, til tomter, til boliger, til hytter, til ordninger i virkemiddelapparatet (inkubasjonsordning, lokalt næringsfond).
 • Flere besøkende til: Arrangement, handel, aktiviteter (golfbane, skitrekk, svømmeanlegg)

Effekter

Ved befolkningsvekst:

 • Bedre kompetansetilgang som styrker konkurransekraft
 • Flere ildsjeler, potensielle dugnadressurser, medlemmer i lag og foreninger
 • Mer mangfoldig bo- og oppvekstmiljø
 • Mer attraktivt lokalsamfunn med tanke på bosetting og næringsutvikling.
 • Bedre vertskaps-kompetanse i samfunnet
 • Et mer gjestfritt, raust og romslig samfunn
 • Styrka leverkår og bedre folkehelse
 • Økt lønnsomhet i lokal handelsstand
 • Økt skatteinngang