Involvering av ungdom – Narvik ser til Danmark

Å få ungdom til å involvere seg i kommunen sitt arbeid kan være vanskelig. I den danske kommunen Sønderborg har Ungdomsbureauet utviklet en metode som er lærerik også for norske kommuner.

Ung jente i svart genser. Foto.

Leder av ungdomsrådet i Narvik, Emma-Sofie Olafsen.
Foto: Vilde Øines Nybakken

Hva er de beste måtene å involvere ungdom på? Dette spørsmålet har Narvik kommune jobbet med, i et prosjekt sammen med Sønderborg kommune i Danmark. Med god hjelp av det danske Ungdomsbureauet arrangerte de workshops, intervjuer og andre aktiviteter for å få et bredt syn på hvordan kommunene skal involvere ungdom.

Mer om Ungdomsbureauet

Ungdomsbureauet er en ideell organisasjon som arbeider for å styrke unge og fremme involvering av unge i Danmark. Organisasjonens visjon er å skape den mest samfunnsengasjerte ungdommen i danmarkshistorien.

Det forventes at steder som fokuserer på engasjement, medvirkning og samskaping vil gjøre det mer relevant for ungdom å bo på disse stedene etter at de har fullført studier, når de søker etter jobb eller nytt sted å bo.

Ungdomsbureauet

I etterkant av prosjektet har Narvik og Sønderborg fått en metode kommunene kan bruke for å involvere ungdom. Metoden sier en del om logistikk, tidsutfordringer, hvordan kommunisere med ungdom og hvordan nå ut til unge.

Her kan du laste ned en beskrivelse av metoden

Ungdomsrådet og kommunen samarbeider

Begge kommunene har lykkes godt med ungdomsinvolveringen. Ifølge leder av ungdomsrådet i Narvik, Emma-Sofie Olafsen, blir ungdomsrådet involvert med en gang det er en antydning til at barn og ungdom skal involveres. Videre påpeker Olafsen at hun føler at de blir hørt, tatt på alvor og er stolt av at de får være med på såpass mye.

Ungdomskoordinator i Sønderborg, Ida Ketelsen Hansen, er den som sørger for at ungdomsrådet blir involvert i Sønderborg kommune. Ungdomsrådet i Sønderborg blir på lik linje med ungdomsrådet i Narvik involvert i alle saker som omhandler ungdom. I Narvik har man også en ungdomskoordinator, men òg enkelte politikere i kommunestyret som har fått ansvar for å involvere ungdomsrådet. I følge både Emma-Sofie i Narvik og Ida i Sønderborg fungerer samarbeidet veldig bra.

Ungdomsrådet som rådgivingsorgan

Ungdomsrådene i de to kommunene fungerer som et rådgivningsorgan for kommunen. Da Sønderborg ønsket å etablere en, skøytebane ble ungdomsrådet kontaktet for råd. Kommunen spurte ungdommene hva de ønsket på skøytebanen, og hvordan den kunne brukes på sommeren for å sikre bærekraftig bruk av anlegget.

Ifølge Emma-Sofie Olafsen, kommer ungdomsrådet Narvik med råd i mange forskjellige saker. Videre forteller hun at alle ungdommene er seriøse, ordentlige og pålitelige i arbeidet. Politikerne har også god forståelse for at de er unge og opplever at de tar hensyn.

Ungdomsrådene i begge kommunene er aktive. I tillegg til å gi råd,  arrangerer begge ungdomsrådene arrangement og er involverte i ulike prosjekter i kommunen. Narvik ungdomsråd arrangerte for eksempel en vellykket prideparade sommeren 2021. Målet er at paraden skal bli tradisjon i kommunen.

I Sønderborg har ungdomsrådet støttet opp om prosjekter for å få flere til å engasjere seg. Frivillig fredag blir arrangert med mål om å samle og rekruttere frivillige. Frivillig fredag er et arrangement hvor unge skal få inspirasjon til å involvere seg.

Ønsker å dele resulatet videre

Narvik og Sønderborg har vært opptatt av at de ønsket å dele resultatet fra prosjektet videre med andre kommuner. Resultatet av prosjektet kan benyttes av kommuner, organisasjoner og andre med interesse for å involvere ungdom. Metoden vil kunne gi gode råd til deg som ønsker å involvere ungdom.

Målet er at metodikken og retningslinjene vil gi tydeligere fokus på ungdomsmedvirkning, engasjement og deltakelse i mange kommuner, slik det har gjort i Sønderborg og Narvik.

Steder: