Fagområde: Tilflytting

Flytt til Hardanger!

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

”Ja, det ordnar me”, er slagordet og kjennetegnet for de syv Hardangerkommunene som deltar i prosjektet ”Flytt til Hardanger”.

Kommunene Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin og Kvam har gått sammen med Hordaland Fylkeskommune for å få flere til å bosette seg i regionen.

Arbeid mot sentralisering

Utgangspunktet for prosjektet var en negativ befolkningsutvikling, og en sterk sentralisering til Bergen og områdene rundt. Til Hardangerkonferansen 2007 vart Hardangerscenariet 2030, som beskriver regionens antatt sterke og svake kort presentert. En bestemte seg for å organisere arbeidet i et prosjekt som arbeider etter følgende visjon: ”Fruktbare Hardanger er eit naturleg førsteval å bu i og flytta til, fordi det er ein region med trivnad, opplevingar og utfordringar – ein utviklande region”.

Snu flyttestrømmen

Målet er å snu flyttestrømmen innen utgangen av 2009. Tankegangen er at målrettet rekruttering, kompetanse og muligheter for kompetanseheving er viktige faktorer for både trivsel, utvikling og konkurransekraft. Tilflyttinga til regionen i 2007 og 2008 har øka i forhold til gjennomsnittet i perioden 2001 – 2006.

Det er utviklet en ”strategi- og handlingsplan for Hardanger”. Arbeidet er forankret i kommunene ved at styringsgruppa er sammensatt av alle rådmennene, leder av ordførerkollegiet, to fra næringslivet, to ungdommer, to fra Hordaland fylkeskommune og daglig leder i Hardangerrådet.

Delt opp i delprosjekt

Kommunene har også sammen med prosjektlederen identifisert fokusområder som kommunene skal arbeide med i prosjektet. Det praktiske arbeidet er organisert i åtte delprosjekt, og disse er: Kommunegruppa, markedsføringsgruppa, databasegruppa, Placementgruppa, næringslivsgruppa, Hardangerlokkgruppa, grunnskolegruppa og fylkesgruppa. Hvert prosjekt har egne handlingsplaner, og enkelte eksterne prosjektledere.

Presenterer innbyggerne

På hjemmesiden «Flytt til Hardanger» (nede pr mai 2021) presenteres blant annet 49 innbyggere i Hardanger som forteller hvorfor de har valgt å bosette seg i sin kommune. En av disse er Sonja Velure, 34 år, er førskolelærer og bor i Ullensvang. ”Eg fann ein knakande kjekk kar i frå Velure. (Eg kjem eigentleg frå Rullestad i Etne kommune) Me likar oss godt her sidan me begge har familie og mange gode venner i nærleiken. Samstundes meiner eg det er ein trygg og flott stad for ungane og voksa opp på. I tillegg er det kjempefin natur her, som gir oss mange gode, artige og allsidige aktivitetar heile året”, sier Sonja.

Hjemmeside med nyttig informasjon

På hjemmesiden finnes også informasjon om ledige boliger, ledige jobber og en oversikt over alle barnehager og skoler i regionen. I tillegg blir du fristet med flotte bilder som illustrerer alle kvalitetene og tilbudene som området har. Knut Arve Hakestadsom er 38 år og administrerende direktør for Rica Brakanes Hotel, Rica Strand Fjordhotel og Rica Ulvik Hotel oppsummerer sitt bostedvalg slik: ”Ulvik er den vakraste staden i verda”.

Kontaktperson: Anette T. Hjeltnes, prosjektleiar, tlf. 99005790

E-post: [email protected]