Bruk nærbutikken i inkluderingsarbeidet

I et lite lokalsamfunn er nærbutikken mer enn et sted der innbyggere og tilreisende handler dagligvarene sine. I Flora har eit samarbeid mellom kommunen og nærbutikken løftet inkluderingsarbeidet.

Språk- og arbeidspraksis i samme pakke

Kommuner kan ha mye å hente på å samarbeide mer med frivillige organisasjoner og næringsliv for å bidra til norskopplæring og kvalifisering av innvandrere til arbeidsmarkedet. Å lære norsk og kvalifisere seg til det norske arbeidsmarkedet er avgjørende for hvordan inkluderingen lykkes over tid. Innvandrere som både er i arbeid og deltar i lokalsamfunnet, bidrar også til den lokale samfunnsutviklingen. Opplæring i bedrift er et godt virkemiddel for å få innvandrere i jobb.

Innvandrarsenteret i Flora kommune har sammen med Nærbutikken i Rognaldsvåg, som deltar i Merkur-programmet, skapt et godt samarbeid og en god praksisplass for innvandrere som har behov for språk- og arbeidspraksis. Slik er nærbutikken blitt en ressurs for den lokalsamfunnsutviklingen.

Arbeidspraksis er en del av kommunens toårige Introduksjonsprogram. Praksiseleven er da ute i bedrift to dager i uka. I Rognaldsvåg har Mohammed Abaker og Saddam Al-Fadel Hamed Abdelrahman, begge fra Sudan, også fått jobbe på Nærbutikken under høysesongen på sommeren. Det har skapt kontinuitet og en nærhet til lokalsamfunnet.

Mann bak kasseapparat i butikk. Foto.

Saddam Al Fadel i kassen på nærbutikken i Rognaldsvåg i Flora kommune. Foto: Hans-Jacob Snnde.

Silje Nybø, rådgiver på Innvandrarsenteret i Flora kommune, mener at kjøpmann Hans-Jacob Sunde skal ha mye av æren for det gode samarbeidet mellom kommunen og nærbutikken i Rognaldsvåg.

– Det var Hans-Jacob som først tok kontakt med oss. Hans-Jacob mener det må være bra for innvandrere å komme til ei bygd som Rognaldsvåg, ikke minst trygt. Som kjøpmann og ildsjel har han gitt noen av våre praksiselever helhetlig opplæring i butikkdrift, dette er noe andre nærbutikker også kunne samarbeidet med kommunen om, forteller Nybø.

Kontaktinformasjon

Silje Nybø
Rådgiver, Innvandrarssenteret Flora Kommune
[email protected] 

Silje Nybø mener i tillegg at en slik helhetlig opplæring i butikkdrift er overførbar til andre kommuner og nærbutikker. De som som får denne praksisen kan lettere få seg en fast jobb i ettertid. En liten butikk kan også ha en rolle som opplæringsbedrift for større butikker.

Det er også økonomi for nærbutikken i et slikt samarbeid, forteller kjøpmann Hans-Jacob.

– Det er mye nærbutikken ikke har økonomi til og det kan fort bli lange dager for den enkelte kjøpmann i butikken. Da kan dette være en god ekstrahjelp for oss.

Sosial møteplass og med linjer ut til lokalsamfunnet

Nærbutikken er mer enn språk- og arbeidspraksis. Praksiseleven får mulighet til å bli kjent med norsk kultur, og skape seg et sosialt nettverk som styrker trådene ut til organisasjonsliv og lokalsamfunnet. Hans-Jacob Sundes ønske er at dette kan bidra til at distriktene kan få økt bosetting. Kanskje kan en praksisplass bety at øya får flere innbyggere? Helst ville han fått en familie til å flytte ut til Rognaldsvåg.

– Her ute har vi tid til å bli kjent med nye innflyttere, de får delta på det som skjer i lokalsamfunnet og blir fort en del av hverdagen, sier han.

Mohammed og Sadam har vært en ressurs for samfunnet og de har bidratt til og deltatt på mange andre aktiviteter her ute i tillegg til arbeidspraksisen.

Butikken i Rognaldsvåg samarbeider med lag og foreninger på øya. Når det arrangeres lokale aktiviteter og andre opplevelser av ymse slag, inviterer nærbutikken til middag og kaffe i egne lokaler. Det kan også være at en av organisasjonene ute på øya står for arrangementet mot at de låner kafeen. Det skaper samhold og trivsel, inntekter til gode formål og synliggjør butikkens rolle som nav i lokalsamfunnsutviklingen. Slike tiltak skaper nettverk som er med å løfte inkluderingen av nye innbyggere i lokalsamfunnet.

Å bli en del av et nettverk og kunne delta på mange områder i lokalsamfunnet er jo også en positiv faktor for språkutviklingen, mener Silje Nybø.

– Våre to elever som har vært ute i Rognaldsvåg ble også en del av lokalsamfunnet, noe som er et pluss.