Marker kommune – Østfold

Utfordringen til Marker er å gjøre det de er stolte av bedre kjent for folk flest.

Omleggingen av E18 fører med seg mange utfordringer og muligheter for Marker kommune. Foto: Marker kommune

Utbyggingen av E18 fører med seg mange utfordringer og muligheter for Marker kommune. Kommunen er opptatt av å fylle de tomme industrilokalene med ny aktivitet, og frir til folk med kreativitet og tiltakslyst. Foto: Marker kommune

Det grensekommunale samarbeidet mellom Marker, Aremark og Rømskog er snart ti år gammelt. – Vi har ønsket å jobbe aktivt med bosetting, næringsutvikling og opplevelse i de tre kommunene. Vi har alltid et hovedprosjekt gående innenfor et av de områdene. Nå for tiden handler det om regionalparksatsingen.

Utfordringene

– Disse tre kommunene er så forskjellige at det er mulig å samarbeide, og like nok til at det fungerer. Vi konkurrerer ikke i det samme markedet, sier rådmann i Marker, Espen Jaavall.
Men Marker sliter med å skape verdier av ressursene de har.
– Vi må satse mer på næringer som er stedbudne. Langsiktighet er viktig. Ting tar tid og utvikling tar aldri slutt.

Løsningene

Kommunen er i gang med å lage arealdelen og samfunnsdelen til kommuneplanen parallelt. Dette kan føre til bedre beslutninger underveis. Fokuset blir flyttet fra ensidig store arbeidsplasser, til å støtte opp om etablerere, fylle de tomme industrilokalene med noe helt annet og å planlegge næringshage.
Utbyggingen av E18 er nettopp vedtatt. Den vil føre med seg utfordringer, men også i høyeste grad muligheter.
– Vi bør også ha mål om å øke antall profesjonelle aktører i opplevelsesnæringen, og lage konkrete planer for hvordan vi skal oppnå det.

Distriktssenteret mener

– Marker mangler kapasitet og en gjennomgående kompetanse til fullt ut å utnytte de mulighetene de har. De står også overfor flere store utviklingsoppgaver der verneinteressene er store. De må ta noen valg og arbeide grundig med helhetlig planlegging. De kan ikke være gode på alt, sier rådgiver ved Distriktssenteret, Halvor Hilmersen.

Se statusvurderingen fra Marker