Kvitsøy kommune – Rogaland

Norges minste kommune går spennende tider i møte. Undersjøisk tunnel gjør krav på gode planer.

Landets minste kommune - i areal - har mange idylliske steder og er omkranset av vann. Vippefyret i skumringen er et av fleire minner frå fortiden på Kvitsøy. (Foto: Kvitsøy kommune.)

Landets minste kommune har vippefyr, mange idylliske steder og er omkranset av vann. (Foto: Kvitsøy kommune.)

Utfordringene

Kvitsøy kommune er Norges minste kommune i areal og har rundt 540 innbyggere.

– Vi har god oversikt over lokalsamfunnet og de utfordringene som knytter seg til de ulike delene. Men som liten kommune har vi generell utfordring med å drive langsiktig og godt utviklingsarbeid på grunn av begrensede økonomiske muligheter og manglende kompetanse. Kvitsøy kommune står ovenfor store planutfordringer de kommende år, sier rådmann i Kvtsøy kommune, Andreas Polster supplert av kulturleder/prosjektleder, Oddbjørg Sætre.

– Rogfast-prosjektet (Fastlandsforbindelse i form av undersjøisk tunnel. Byggeperiode 2014 – 2022) vil ha stor betydning for samfunnsutviklingen. Kommunen er også i ferd med å kjøpe store arealer hvor det skal utvikles og planlegges diverse tiltak. I tillegg er det store utfordringer innen reiseliv, fibernettetablering, digitalisering, sentrumsplanlegging og infrastruktur, sier Polster.

Luksusproblem: Attraktiv øy

Kvitsøy har i kommuneplanen en forventet økning i innbyggertall og vil også måtte se på videreutvikling av skole og barnehage. Kvitsøy er en attraktiv øy, både for å bo, ha fritidsboliger og for reiselivet. Det er flere utfordringer og utviklingsmuligheter knyttet til dette. I tillegg har Kvitsøy mange kulturminner, både fornminner og fredede bygg. Det å ivareta slike kulturskatter krever en egen kompetanse.

Løsningene

Kommunen har laget en planskisse for å møte disse utfordringene med ulike prosjekter innenfor feltene. De skal utrede muligheter for næringsetablering på nye arealer, og se på Kvitsøy i anleggsfasen og ikke minst etter at Kvitsøy blir landfast, spesielt med tanke på tettstedene Ydstebøhavn og Leiasundet,

– Vi skal lage en plan for reiseliv og en mulighetsstudie for videre utvikling av Grøningen kultursentrum med Kvitsøy hummermuseum, i tillegg til femårsplan for rehabilitering av kirken som fredet bygg, sier prosjektleder Sætre.

I tillegg til opparbeidelse av kompetanse ved å drive utviklingsarbeid vil vi innhente ekstern kompetanse i de ulike prosjektene, samtidig som vi også videreutdanner kommunens medarbeidere i samfunnsplanlegging og ledelse.

Distriktssenteret mener

– Det er positivt at Kvitsøy allerede nå rigger for veksten og forandringene som vil komme når tunnelen åpner, sier rådgiver ved Distriktssenteret, Birte Fossheim.
– Kvitsøy har god oversikt over muligheter lokalsamfunnet har, og den bevisstheten er viktig når en jobber med lokal utvikling. Kvitsøy har også et godt utgangspunkt for å involvere innbyggerene i sine utviklilngsplaner siden de er et tett og lite samfunn. Samspillet mellom kommune, næringsliv og frivillige er viktig for stedets utviklingskultur, avsluttar Fossheim.

Les statusvurdering for Kvitsøy