Fagområde: Kommunereformen

Identitet og tilhørighet

Rapporter, utredninger og verktøy som handler om identitet og tilhørighet.

Svein Frisvoll og Reidar Almås (2014), Kommunesammenslåing og identitet – betyr identitet noe i teknokratenes lekegrind? Norsk senter for bygdeforskning for Kompetansesenter for distriktsutvikling

Bent Aslak Brandtzæg (2014), TF-notat nr. 29/2014  Kommunesammenslåing og regional utvikling: Betydning av identitet og tilhørighet Telemarksforsking for Kompetansesenter for distriktsutvikling

Sigrun Marie Moss, Psykologisk institutt (2014), NTNU for Kompetansesenter for distriktsutvikling

Helene Loe Colman (2014), Identitet og kommunesammenslåing – Hva kan vi lære av forskningen på fusjoner og oppkjøp? Handelshøyskolen BI for Kompetansesenter for distriktsutvikling.

Guri Mette Vestby og Ragnhild Skogheim(2014),  Hode og hjerte? Lyst eller smerte? – Om lokal identitet og tilhørighet i kommunereformen NIBR for Kompetansesenter for distriktsutvikling

Frisvoll, Svein og Reidar Almås (2004): Kommunestruktur mellom fornuft og følelser. Betydningen av tilhørighet og identitet i spørsmål om kommunesammenslutning. Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim. Sluttrapport for prosjektet «Identitet og tilhørighet i kommunen» som Norsk senter for bygdeforskning har gjennomført på oppdrag fra KS.