Webinar: Innbyggerinvolvering styrker demokratiet

Svenske Piteå kommune har gjort innbyggerinvolvering til en del av sitt styringssystem. De har høy valgdeltakelse, og mener at involveringen faktisk styrker det representative demokratiet. Hva kan nyvalgte lokalpolitikere i norske kommuner lære av svenskene?

Folk samlet rundt flere kafébord. Foto.

Fra Piteå kommune. Foto: Distriktssenteret.

Etter valget 9. september, skal de nyvalgte kommunestyrerepresentantene gjennomgå sin demokratiske praksis. Dialogen med innbyggerne er naturligvis viktig i forbindelse med valgkampen og selve valget, men den må også ivaretas underveis i hele valgperioden.

Innbyggerinvolvering kan gjøres på mange måter. Piteå kommune i Sverige har gjort innbyggerinvolvering til en sentral del av kommunen sitt styringssystem. Til dette webinaret kommer ordfører Helena Stenberg for å fortelle om Piteå kommune sin helhetlige satsing, den politiske styringen og resultatene de høster.

I tillegg kommer en ordfører fra en norsk kommune for å snakke om dilemma som kan oppstå når nyvalgte politikere skal balansere hensynet til partiprogrammet med innbyggernes ønsker og synspunkter.

Distriktssenteret vil også orientere om hvordan godt samspill mellom kommunen og innbyggerne kan gi en mer utviklingsorientert kommune.

Webinaret varer 1 time, og det blir satt av tid til å stille spørsmål. Målgruppe for webinaret er alle nyvalgte kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter.