Kva betyr ungdomsmedverknad for bu- og blilyst i distrikta?

Kunnskap om og erfaringar frå ungdomsmedverknad

Distriktssenteret arrangerer ein digital konferanse den 7. mars for distriktskommunar som ønsker å lære meir om ungdomsmedverknad og ungdomsrådsarbeid. Konferansen går over en dag og består av to ulike arrangement som vert strømma.

Etterspurd kunnskap

Kunnskap om ungdomsmedverknad i distriktskommunane er etterspurd. Kva skal til for å få til god dialog med dei unge? Konferansen stiller mellom anna spørsmåla: Kva betyr ungdomsmedverknad for dei unges ønske om å bli verande i kommunen? Korleis kan ein distriktskommune legge til rette for å engasjere og involvere ungdomsråd betre?

Praktisk informasjon

Konferansen vert strømma i to separate delar på denne nettsida.

Del 1 handlar om ungdomsmedverknad i distriktskommunar. Her vert kunnskap om og erfaringar frå ungdomsmedverknad delt. Del 1 er relevant for politiske og administrative leiarar og tilsette og andre som er jobbar med ungdomsmedverknad i ulike samanhengar.

Del 2 handlar om ungdomsrådsarbeid. Korleis får vi til god medverknad med ungdomsrådsarbeid? Del 2 rettar seg mot alle som er interessert i ungdomsrådsarbeid. Arbeidsverkstaden forutsett at dei ungdomsråda som deltek sit saman med ordførar og kommunedirektør og gjerne ungdomssekretær. Vi oppmodar ordførarane i kvar kommune til å melde seg på og invitere ungdomsrådet til å følgje del 2 og delta på arbeidsverkstaden saman.  

Påmeldingsfrist: 1. mars

Program del 1:

10.00-10.05 Velkommen ved Distriktssenteret

10.05-10.20: Ungdomsmedverknad i distriktskommunar, Mia Fjelldal Simonsen frå Oxford Research

10.20-10.35: Unges moglegheit til å medverke, ungdomspolitikar og ung medforsker Karsten Østeberg

10.35-10.50: Nasjonal kartlegging av ungdomsråd, Sigrid Marie Orvik Benjaminsen frå Bufdir

10.50-11.00: Ungdomsmedverknad med verknad, ordførar i Røyrvik Kennet Tømmermo Reitan

11.00-11.30: Oppsummering og avslutning

Program del 2:

15.00-15.10: Velkommen ved Distriktssenteret

15.10-15.20: Ungdomsmedverknaden si betydning for bu- og blilyst, ordførar i Røyrvik Kennet Tømmermo Reitan

15.20-15.35: Leder, Emma-Sofie Olafsen, og nestleder, Markus Ivan Gabor frå Ungdommens fylkesråd i Nordland deler 13 råd for medverknad i kommunane

15.35-15.45: Distriktssenteret deler gode råd for velfungerande ungdomsråd

15.45-16.00: Mosjømodellen – ein modell for medverknad, leder av Vefsn ungdomsråd, Jakob Elias Olsen

16.00-16.15: Om rolla som koordinator/sekretær for ungdomsrådet, medverknadskoordinator i Lindesnes kommune, Anne Grønsund

16.15-16.20: Distriktssenteret presenterer tema til drøfting i arbeidsverkstad lokale hos kommunane

16.20-16.45: Arbeidsverkstad hos kommunane med dei lokale ungdomsråda og kommuneleiing

16.45-16.55: Deling i plenum

16.55-17.00: Oppsummering og avslutning ved Distriktssenteret

 

UNGiD

Påmelding til Ung i Distrikts-Norge 2024

Navn(Påkrevd)
E-post(Påkrevd)
Jeg vil være med på(Påkrevd)
Ønsker du å være med hele dagen, krysser du av i begge boksene.