Først i løypa med kommunesammenslåing

6. februar 2015 mottok regjeringen den første søknaden om sammenslåing i den pågående kommunereformen. I april ble søknaden godkjent av regjeringen. Prosessen som Vestfold-kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord (SAS) gjennomførte frem til søknad, kan være lærerik for andre kommuner.