Attraktive og bærekraftige småbyer

31. mai – 1. juni arrangerer Distriktssenteret samling for utvalgte kommuner og fagmiljøer innen by- og tettstedsutvikling. Invitasjon er sendt til aktuelle deltakere.

De mange småbyene omkring i landet er viktige for bosetting og næringsliv i sin region. Flere jobber bevisst med og har fått utmerkelser for sitt arbeid med attraktiv og bærekraftig tettstedsutvikling. Distriktssenteret vil løfte frem og spre kunnskap om småbyen. Til ny inspirasjon og læring.

Vi inviterer derfor et utvalg nominerte og prisvinnende kommuner og ulike fagmiljøer til samling. Her deltar også det miljøet som Distriktssenteret velger til et utlyst oppdrag om sammenstilling og formidling av kunnskap om attraktiv og bærekraftig småbyutvikling.

Programmet retter seg mot prosjektgrupper, administrativ og politisk ledelse i kommunene, og andre sentrale aktører i tettstedsutvikling. I samlingen belyser vi attraktivitet og bærekraft ut fra småbyens premisser og skala, bl.a:

  • Hva ligger bak anerkjennelser og utmerkelser?
  • Hvordan gå fra spenstige visjoner til konkrete resultater?
  • Hva betyr tettstedsutviklingen for lokal og regional utvikling?

Vi inviterer også til orientering og byvandring i «Attraktiv by-prisvinner Kongsberg».

Samlingen blir arrangert på Quality Hotel Grand Kongsberg. Deltakere dekker selv reise og seminarpakke, Distriktssenteret dekker felles middag. Fra Gardermoen og Oslo er det tog– og bussforbindelse til Kongsberg.

Foreløpig program

Onsdag 31. mai
12:00Oppstart med felles lunsj
13:00Velkommen til Kongsberg
Distriktssenteret og Kongsberg kommune v. kommunalsjef Heidi Hesselberg Løken
13:15«Når nesten alle norske byer er for små, hvor blir det da av småbyen?»
- Om handlingsrom, muligheter og et blikk på årets Attraktiv by-nominerte. Erling Dokk Holm, Høgskolen Kristiania.
14:00Pause
14:15«Småbyer Norge rundt» - korte presentasjoner fra kommunene
15:30Pause
15:45«Bygdepakke Bø» – Å samordne transport- og arealplanlegging i en bygdeby. Anders Tønnesen og Marianne Knapskog, TØI
16:15Spørsmål og diskusjon
16:30«Fra felles visjoner til samlede funksjoner i småbyen»
Alf Waage, Bylivssenteret
17:00Gruppediskusjon
Vi inviterer kommunene og andre til å gi innspill innenfor tema!
17:30Pause og en ekstra matbit
18:30Attraktive og bærekraftige Kongsberg – orientering og byvandring
Ingar Vaskinn, næringssjef Kongsberg kommune
20:00Middag
Torsdag 01. juni
08:30«Mellom bygd og by – sted og stedsidentitet i endring» Torill Nyseth, Universitetet i Tromsø
09:00Slik jobber vi med å utvikle kultur og holdninger til stedet
Eksempler fra utvalgte kommuner
09:30«Et tomt areal – utfordring og potensial» - Om koblinger mellom kreativ tettstedsutvikling og næringsutvikling i småbyer. Guri Mette Vestby, NIBR
10:00Slik jobber vi med å utvikle miljøer og møteplasser for kreativitet og nyskaping.
Eksempler fra utvalgte kommuner
10:30Pause og utsjekk
11:00«Byrom – en idehåndbok. Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder»
Ellen Husaas, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
11:30Gruppediskusjon
Vi inviterer kommunene og andre inviterte til å gi innspill innenfor tema!
12:30Oppsummering
13:00Avslutning med felles lunsj