Vuolgán Várjjagis – Made in Varanger

Prosjekt som skal skape bolyst og sysselsetting forankret i kommunens sterke tradisjoner i duodji, håndverk og lokal mat.

Nesseby er en sjøsamisk kommune som i forhold til folketallet har mange duodjiutøver og håndverkere med fag- eller mesterbrev. I tillegg har kommunen matprodusenter med kjøtt av høy kvalitet. Prosjektet skal styrke synligheten av og øke verdiskapningen i de etablerte næringene.

Prosjektet er delt inn i fire delprosjekter:

 1. Profilering – i samarbeid med produsenter av høykvalitetsvarer å skape lønnsomme, nye kanaler til markedsføring, salg og distribusjon både lokalt, nasjonalt og internasjonal
 2. Rekruttering – i samarbeid med skoler og utdanningsintstitusjoner lokalt og regionalt å finne løsninger og muligheter til unge aktører å etablere seg innenfor håndverk og matproduksjo
 3. Nettverking – i samarbeid med yrkesaktive utøvere å skape et faglig nettverk for å løfte fram fellse utfordringer og utviklingsmuligheter. I samarbeid med tradisjonsbærere i duodji, håndverk og mat å skape et miljø for formidling av tradisjonskunnska
 4. Vuonnamarkanat – styrke det veletablerte markedet til å vokse til et regionalt viktig arrangement og nettverkingssted for småskalaproduserte varer og småprodusenter

Gjennomføring av prosjektet sikres ved tett samarbeid med relevante faginstitusjoner og kompetansemiljøer.

Prosjektet har fått tildelt 1,4 millioner i Bolystmidler i 2011. Prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon.

Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.

Hovedmål

Å skape bolyst og levebrød som baserer seg på sterke lokale tradisjoner inne duodji, håndverk og matproduksjon.

Delmål

 • Utvikle markedsføring, salg og distribusjon av høykvalitets håndverk og mat.
 • Utvikle etablerermiljø for unge og nye aktører innen håndverk og matproduksjon.
 • Utvikle et nyskapende produksjons- og nettverkingsmiljø for håndverkere og matprodusenter, både for utøvere som driver med heltid og deltid.
 • Videreutvikle markedet Vuonnamarkanat til en internasjonal festival for lokalproduserte varer i nord, og i samarbeid med Grensekommunerådet løfte fram utfordringene i rammevilkårene
Resultat og effekt

Prosjektet har i Bolystsøknaden beskrevet følgende resultatindikatorer

 • etablering av utsalgssted for kortreist mat og håndverk i kommunen
 • etablering av andre markedsførings- og distribusjonskanaler for produkter, f.eks på internett
 • etter 4 år skal 20% av salget hos produsentene gå via nye salgskanaler
 • gjennomføring av etablererkurs for nyetablerer med minimum 10 deltakere
 • flere småprodusenter som har duodji/håndverk/matproduksjon som fulltidsarbeid
 • andelen inntekter fra duodji/håndverk/matproduksjon øker minimum med 15%
 • skape et miljø for nettverking av tradisjonsbærere og yrkesaktive
 • skape et miljø som aktivt inviterer aktører regionalt å delta
 • økt antall utenlandske besøkende og utstillere på Vuonnamarkanat