Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingstiltak i Orkdal

Orkdal kommune har satt i gang flere tiltak for økt tilflytting.

Orkdal har og har hatt flere tilflyttingstiltak:

 1. I perioden 2004-2010 pågikk prosjektet Brevet hjemmefra der Orkdal sendte kontaktbrev til utflyttede orkdalinger i aldersgruppen 25–40 år.
 2. Fra 2009 har Orkdal deltatt på karrieredager på NTNU for å rekruttere høyutdannet arbeidskraft.
 3. Fra 2007 har det blitt sendt ut Orkdalingen, kommunebladet med informasjon om kommunen.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilbakeflyttere
 • Brosjyrer og lignende
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Sentral beliggenhet
 • Arbeidsplasser

Samarbeidspartnere

 • Sør- Trøndelag Fylkeskommune
 • Orkdal regionråd
 • Næringslivet

Hovedmål

Økt tilflytting

Målgrupper

 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom
 • Potensielle tilbakeflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingstiltak i Orkdal er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.