Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingsprosjekt 2

Et treårig regionalt tilflytterprosjekt der kommunene Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Elverum og Engerdal samarbeidet.

Dette er et treårig regionalt tilflytterprosjekt der kommunene Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Elverum og Engerdal samarbeidet. Prosjektets mål var å øke folketallet gjennom økt tilflytting til regionen med særlig fokus på unge voksne.

Det var to hoveddeler i prosjektet. Den ene var rettet mot utflyttede, medflyttere og sesongarbeidere. Kommunene samarbeidet om å komme i kontakt med utflyttede østerdøler, og om å sette i verk tiltak for å øke motivasjonen for å flytte tilbake til kommunene i vår region.

Den andre hoveddelen var rettet mot tilflytting fra Nederland, Tyskland og Belgia. Trysil, Åmot og Stor-Elvdal inngikk en 2-årig avtale med firmaet Placement om rekruttering fra de nevnte land. Denne avtalen ble finansiert med 50 % fra regionrådet i Sør-Østerdal og 50 % fra deltakerkommunene.

Viktigste salgsargumenter

  • Livskvalitet
  • Godt oppvekstmiljø
  • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

  • Regionrådet i Sør-Østerdal
  • Placement

Hovedmål

Øke folketallet gjennom økt tilflytting til regionen med særlig fokus på unge voksne.

Målgrupper

  • Tilflytting fra EU
  • Tilbakeflytting
  • Fast bosetting av sesongarbeidere
  • Medflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingsprosjekt 2 er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket er en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av prosjektet «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.