Fagområde: Stedsutvikling

Tana som vekstkommune

Tana ungdomsråd ønsker å få gang en større satsing på å gjøre Tana kommune mer attraktiv for
ungdom og barnefamilier.

Demografisk skjevhet i Tana

Ungdomsrådet i Tana har løftet problemstillingen rundt de siste årenes negative fødselstall og vekst i demografiske skjevheter i kommunen. De er bekymret for at Tana er i ferd med å bli et «gubbesamfunn». Eller som noen av ungdommen kommenterte: » Jeg ønsker å komme tilbake til Tana, men ikke til et samfunn bare med oldinger».

Ungdomsrådet har tatt opp problemet både administrativt og politisk.  Bolyst og stedsutvikling bør ha fokus blant annet for å oppnå boliger for ungdom, idrettsanlegg for egen aktivitet, lærling- og praksisplasser og kulturtilbud for ungdom.

Ungdomsrådet har kritisert manglende ungdomstiltak og satsing på å bedre
ungdommens bolyst i kommunen. Bakgrunn for prosjektet er ønsket om å sette innsats i forhold til de aldersgruppene som kommunen tappes for. Gradvis tapping av denne ressursgruppa er kanskje det kommunen nå ser spor av for eksempel i form av nedgang i fødselstall og lite tilflytting blant barnefamilier.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartner for gjennomføring av tiltakene er

 • Tana ungdomsråd
 • Samisk nærings- og utredningssenter
 • Fremmedspråklig gruppe i kommmunen

Målgrupper

 • Ungdom 13 – 19 år (tilbakeflyttere)
 • Ungdom 20 – 35 (bosatte)
 • Ungdom opptil 35 (tilflyttere/fremmedspråklig)

Aktiviteter

Etablering av møteplass for ungdom og næringslivet:

 • En møteplass der ungdom og næringslivet inngår et samspill i forhold til bolig, arbeidsplasser og lærlinger-/praksisplasser. Gjennom det kan næringslivet påvirke det fremtidige utdanningsløpet for ungdom.
 • Romjulstreff mellom næringslivet og ungdom
 • Fastsatte møter mellom ungdom og næringslivet
 • Ungjobb
 • Etablereropplæring med designerkonkurranse

Presentasjon av Tana kommune med fokus på næringsliv og bosted:

 • Utarbeide «velkommen hjem-brev» for ungdom
 • Utarbeide en oversikt over næringslivet og kompetansebehovet for de yngste ungdommer
 • Utarbeide «velkommen til Tana» brosjyrepakke for tilflyttere
 • Rekruttering/markedsføring av Tana ved å oppsøke messer og utdanningsinstitusjoner

Trivsel i fokus:

 • Gjennomføre små kurs som skal være trivselsfremmede for ungdom 13 -19 år
 • Gjennomføre små kurs som skal være trivselsfremmede for ungdom 20 —35 år

Inkluderende strategier:

 • Etablering av møteplasser med fokus på Tana som en god bostedskommune og integreringstiltak for fremmedspråkelige

Oversikt over utviklingstrekk i Tana og undersøkelse av ungdommens situasjon i Tana:

 • Ønske om tilbakeflytting eller bli i kommunen
 • Jobbmuligheter
 • Utdanningsmuligheter
 • Fritid
 • Skjer det endring ved iverksetting av prosjektet
 • Et fremtidsverksted hvor bosatte, tilbakeflyttere og tilflyttere dokumenterer prosjektet gjennom foto, video, animasjon og tale.

Prosjektet Tana som vekstkommune er tildelt  450 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

 • Prosjektet er politisk og administrativt forankret i kommune organisasjon. Tiltaket er beskrevet i Kommuneplanens handlingsdel 2013 – 2016.

Prosjektorganisering:

 • Tana kommune står som eier av prosjektet

Prosjektledelse

 • prosjektet forankres i utviklingsavdeling
 • ungdomsrådet vil være involvert i prosjektet

Kompetanse

 • kompetanse innen enkelte fagområdet styrkes ved innkjøp av tjenester. Dette gjelder etablereropplæring, prosessledelse og fag/spesialkurs

Nettverk

 • Samisk nærings- og utredningssenter vil ha en betydelig rolle i etablering av nettverk innen næringslivet som har betydning for ungdommen.
Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.
Overordnet mål

 • Tana skal bli en ungdommelig og fremtidsorientert kommune også for 13 —35 åringer ved å sette fokus på trivselsfaktorer for bosatte, tilbakeflyttere og tilflyttere

Hovedmål

 • Tana skal være en attraktiv bo- og arbeidskommune for ungdom i alder 20 – 35 år (bosatte)
 • Tana skal være en «drømmekommune» for 13 —19 åringer. En kommune de ønsker å vende tilbake til etter endt utdanningsløp (tilbakeflytting)
 • Tana skal være en inkluderende kommune (tilflyttere)

Delmål 1

 • Etablere et nettverk/møteplass mellom ungdom 13 —35 og næringslivet i kommunen

Delmål 2

 • Oppbygging av tiltakspakke som inneholder: markedsføring av muligheter i Tana for elever på videregående skole og studenter ved høyskole/universitet for mulige tilbakeflyttere.

Delmål 3

 • Tilpasse kurs og aktivitetstilbud for ungdom slik at de ser Tana som et fremtidig bosted.

Delmål 4

 • Tilrettelegge for møteplasser for bosatte, tilbakeflyttere og tilflytter. Inkluderingstiltak for alle uansett sosial og kulturell bakgrunn.

Delmål 5

 • Enkel analyse av behovene og ønskene for å danne et bilde av viktige utviklingstrekk som er tilpasset Tana samfunnet
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Nye arbeidsplasser
Befolkningsvekst
Trivselstiltak for ungdom