Fagområde: Omdømme Tilflytting

Studiebygda Volda

Bolystprosjekt i Volda med fokus på omdømmearbeid

Prosjektet skal styrke Volda og regionen som attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. I tillegg skal Volda styrkes som regionalt og nasjonalt studiested og kompetansesenter.

Hovedmålet er rekruttering og utvikling av kompetanse, og bygging av kulturell og sosial integrasjon i heile regionen spesielt for studenter, innflyttere og innvandrere. Prosjektet skal medvirke til å styrke regionens bærekraft. Aktiviteter er blant annet å utvikle en informasjonsportal, ulike møteplasser (festivaler,samfunnsdager, karrierehjelp) og stimuleringstiltak for gründere.

Det er mange samarbeidsparter knytt til prosjektet, med bred offentlig og privat virksomhet, og bl.a. Høgskulen i Volda og Studentsamskipnaden som sentrale parter. I tillegg er det lagt inn midler som skal dekke en sluttevaluering av måloppnåelse av prosjektet to år etter avslutning.

Delmål i prosjektet

 1. Digital integrasjon. Etablere felles digital informasjonsplattform for hele regionen på norsk og engelsk og spesielt tilrettelagt for studenter, innflyttere og innvandrere.
 2. Sosial integrasjon. Samordne med digital integrasjon, systematisere og videreutvikle kulturelle og sosiale tilbud som samfunnsdager, festivaler, kulturtilbud, arbeid i lag og foreninger m.m. som møtested foralle grupper i samfunnet.
 3. Entreprenørskap. Systematisk hjelp til selvhjelp og tilrettelegging for studenter/kandidater, innflyttere, innvandrere og fastboende i bedriftsutvikling, tilrettelegging for utdannings- og arbeidslivkarriere – livslang utdanning.

Forprosjektet fikk 200 000 i bolystmidler i 2011 og videreføres med hovedprosjekt i 2012. Hovedprosjektet er tildelt 2,5 millioner i bolystmidler.

Aktiviteter

 • Støtte opp under og oppretting av kulturarbeidsplasser
 • Strategisk og systematisk omdømmearbeid

Samarbeidspartnere

 • Høgskulen i Volda
 • Møreforskning AS
 • Studenttinget og Studentsamskipnaden for Sunnmøre
 • Scana Volda AS
 • Helse Sunnmøre Volda Sjukehus
 • Volda vidaregåande skule
 • Vestlandsrådet
 • Søre Sunnmøre regionråd

Hovedmål

Styrke Volda og regionen som attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion.

Målgrupper

 • Tilflyttarar til Volda-regionen som er potensielle studentar for Volda vidaregåande skule og Høgskulen i Volda.
 • Private verksemder
 • Alle typar innflyttarar

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

StudiebygdA Volda er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.