Stedsuavhengige arbeidsplasser

Bolystprosjekt med fokus på ny teknologi og fleksible livsstilsvalg.

Forprosjektet har kartlagt erfaringer og antydet et stort potensial for stedsuavhengige arbeidsplasser. Breibånd og fysisk og sosialt miljø er forutsetninger.

Det er investert svært mange millioner i hardware, utbygging av fiber og teknologi. Samtidig er det investert ekstremt lite på menneskelige ressurser som kan bidra til å høste gevinster. Dette prosjektet tar mål av seg å gjøre flere i stand til å ta teknologien i bruk.

Det å kunne flytte jobb, gir reell valgfrihet til å kunne bosette seg der en vil. Hovedprosjektet skal fremskaffe kunnskap om hvordan kommunene blir bedre vertskommuner for stedsuavhengige arbeidstakere. Dette vil være avgjørende for gründeren og arbeidsgiveren som flytter en eller flere av sine ansatte. Muligheter for moderne arbeids- og læringsformer i distriktskommuner gjør disse mer attraktive for bosetting.

Det er stor mobilitet og bolyst i befolkninga, men mangel på relevante arbeidsplasser er en stor hindring for valget om å bo der en vil. Jobbene finnes, men fortsatt er få kompetansearbeidsplasser i distriktet.

Forprosjektet fikk 1,2 millioner i bolystmidler i 2010 og videreføres med hovedprosjekt i 2011. Hovedprosjektet er tildelt 3 millioner i bolystmidler.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.