Fagområde: Næringsutvikling

Sangkraft Berlevåg

Forprosjekt som ser på korleis kulturaktivitetar kan fremje bulyst.

Målet er å finne ut kva verkemiddel som er best eigna til å skape bulyst gjennom kulturbasert stad- og næringsutvikling utvikling i Berlevåg og Finnmark. Det har dei siste åra vorte gjennomført fleire tiltak i Berlevåg med utgangspunkt i kultur, og særleg song.

Prosjektet fekk 200 000 i bulystmidlar i 2010.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.