Rennebu 3000

Skape attraktive lokalsamfunn – med fokus på ungdommen og samhandling i grendene.

I perioden 2010-12 drev Rennebu bulystprosjektet Rennebu 3000 der målsetning var å øke folketallet i kommunen til minst 3000 innbyggere i løpet av en periode på 12 år. Prosjektet hadde som mål å skape attraktive lokalsamfunn og mobilisere ildsjeler i grendene. Målgruppen er primært ungdom, eller unge voksne i aldersgruppen 25 – 35 år, gjerne med tilknytning til kommunen. Prosjektet deler ut midler til lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gode ideer innenfor prosjektets målsetninger. Kommunen, grendalag, fylkeskommunen og fylkesmannen står bak satsingen.

Rennebu deltar også i Blilyst (omtalt ovenfor) sammen med fem andre kommuner (2011-2014). I perioden 2005-2009 samarbeidet Rennebu med Placement for å få tilflytting fra Nederland.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilbakeflyttere
 • Annonsering i media
 • Eget netttsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Bruk av rekrutteringsbyrå
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med nøringsliv og/eller frivillige organisasasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Vertskapsordning
 • Integreringstiltak for tilflyttede

Viktigste salgsargument

 • Lave levekostnader
 • Vakker natur
 • Pendlingsmuligheter

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Sør-Trøndelag Fylkeskommune
 • Næringslivet Frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

Skape økt tilflytting

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Livsstilsflyttere fra utlandet

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Rennebu 3000 er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.