Fagområde: Tilflytting

Rekruttering til landbruket i Balsfjord

Det to-årige prosjektet Rekruttering til landbruket i Balsfjord kommune ble satt i gang i september 2011. Forprosjekt ble gjennomført i 2010.

Arbeidsområder

 • Generasjonsskifte innenfor familier
 • Omsetning av gårdsbruk i det åpne markedet
 • Begynnerpakke/støtte til nyetablerte bønder
 • Hjelp med finansieringsordninger i forbindelse med nybygg og oppgradering av driftsbygg
 • Utvikle sosialt og faglig nettverk
 • Økt fokus på rådgivning og tilleggsnæringer som kan styrke økonomien i produksjonen.

Etter en periode med kartlegging, ble det  satt i gang arbeid med å rekruttere.

Spørsmål kommunen ønsker svar på

 • Hvordan kan landbruket gjøres mest mulig attraktivt?
 • Hvordan kan det tilrettelegge best mulig for de som driver i dag slik at de fortsetter å drifte gårdene?
 • Hvordan kan det tilrettelegges for at utenforstående som ønsker å starte drift på en gård får det til?
 • Hvordan kan vi tilrettelegge for at Balsfjord kommune også i fremtiden skal være en suksessfull landbrukskommune?

Aktiviteter

 • Kartlegging av bruk
 • Rekruttering av bønder
 • Tilretteligging for å drive landbrukseiendom

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Rekruttering til landbruket i Balsfjord er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.