Fagområde: Inkludering Tilflytting

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling

Bolystprosjekt med fokus på inkludering av innvanderer og andre tilflyttere til regionen.

Prosjekter har som en klar målsetning å sørge for at tilflyttere trives og blir boende. Ambisjonen er å måle hvor mange som blir værende, hvem som henter familien sin, hvor mange som investerer i egen bolig, og om det etableres nye virksomheter.

Prosjektet er tildelt 3 millioner i 2011. Prosjektanvarlig er Kysten er Klar.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.