Platform pilot

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nettverk, kommersiell kompetanse og å bygge opp regionalt omdømme og markedsføre regionale festivaler.

Prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsprosjektene vi har vurdert.

Platform Pilot er et samarbeid mellom Sørlandet Kunnskapspark, Tvibit v/Yoghurt Kulturinkubator og Helgeland Kulturinkubator og har utgangspunkt i Sørlandet Kunnskapsparks internasjonaliseringsprogram for kulturnæringene, Platform. Programmet har jobbet for kompetanseutvikling, holdninger til entreprenørskap og bedre forutsetninger for å kunne skape arbeidsplasser og kommersielt overskudd. Hensikten er å innhente, forankre og spre kommersiell kompetanse innen kulturnæringene.

Musikkbransjen har utviklet til at Live-arenaene har blitt viktigere på bekostning av innspilt musikk. Da blir også opplevelsen viktigere og forståelsen av festivaler som stedsutviklere og de fleste steder har en form for festival, ”dager” eller lignende.

Prosjektet ønsker å utvikle norske rockefestivaler i distriktene gjennom å jobbe med identitet og attraktivitet og å utvikle festivalene som vekstområde. Prosjektet gjennomføres med deltagere fra festivaler i Aust-Agder, Vest-Agder, Nordland, Troms og Finnmark.

Prosjektet har tre hovedaktiviteter:

  • Spre og videreutvikle Platform-prosjektet gjennom å arrangere dialogkonferanser i hver region med deltakelse fra nærings, næringsutviklere og eventuelle relevante FoU-institusjoner samt felles dialogkonferanse. Gjennom dette legges også grunnlag for nettverk mellom festivalene og blant næringsutviklere.
  • Gjennomføring av Pilot-Platform gjennom besøk av South by SouthWest, verdens største musikkonferanse i Austin.
  • Utvikling av regionale Platform-prosjekt .