Område- og trafikkutvikling rundt Dovrefjell

Felles plattform for informasjon, meir marknadsføring og lettare tilgang, skal skape vekst og lønsemd for verksemder rundt nasjonalparken på Dovrefjell.

Informasjon om norske nasjonalparkar på internett er ofte oppstykka, og skiltinga er dårleg eller fråverande. Dovrefjellrådet vil ta tak i desse utfordringane, saman med verksemder i alle dei omkringliggjande kommunane til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Skreddarsydd informasjon

Prosjektleiinga meiner at tydeleg informasjon, tilpassa ulike målgrupper som turistar, fagfolk eller for undervisning er nøkkelen til suksess.

Prosjektet vil engasjere og forplikte reiselivsaktørar i og rundt Dovrefjell, til å drifte verksemdene etter definerte retningslinjer for bærekraftig utvikling.

Auka lengd på opphald

Dei vil også etablere permanent verktøysett for å måle, analysere og styre trafikken i og rundt nasjonalparken. I samråd med reiselivsnæringa vil dei utvikle organiserte aktivitets, – besøks- og opplevingsprodukt for å auke lengda på turistopphald i området.

Første Europark i Norge

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, fekk sommaren 2010, som det første norske området, sertifiseringa Green Charter Park av Europark Federation.  Dette er ei kvalitetssikring av miljøutviklinga i området, og vil kunne føre til auka interesse og besøk.

Naturarven som verdiskapar

Dette er eit av totalt 15 prosjekt i programmet Naturarven som verdiskapar.

Prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.