Fagområde: Næringsutvikling

Klekkeriet

Prosjekt som arbeider med opplevings- og kulturnæringar, med utgangspunkt i det som skjer rundt Trænafestivalen i Træna kommune.

Træna vil arbeide med opplevings- og kulturnæringar, med utgangspunkt i det som skjer rundt Trænafestivalen. Dei ser kulturaktivitetane i kommunen som ein viktig innfallsport til lokal samfunnsutvikling på Træna.

Prosjektet fekk tildelt 200 000 i bulystmidlar i 2010.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.

Eierskap, organisering og formell forankring

God

Mobilisering, involvering og medvirkning

Ikke kartlagt

Kompetanse og menneskelige ressurser

Ikke kartlagt, men på generell basis har prosjektleder har stor kunnskap om kulturentreprenørskap og kan vise til gode resultater

Kommunens rolle

Det gamle rådhuset var tiltenkt som arena for «klekkeriet». Kommunen har brukt huset delvis som bolig. Kommunen valgte ikke å drive prosjektet for egne midler.

Fylkeskommunens rolle

Valgte å ikke prioritere søknaden til  Klekkeriet om ordinære midler etter at forprosjektet var avsluttet.

Resultat og effekt

Etter prøveperioden var over, konkluderte prosjektgruppa med et ønske om videre drift og søkte om midler til det. Prosjektleder konkluderer med at det er behov for en arena og møtested for småbedrifter og enkeltpersoner som jobber inne ulike type næringer. Å skape et nettverk har stor betydning for å lykkes og ha motivasjon i å stå i en jobb hvor resultatene kan la vente på seg. Fylkeskommunen valgte å ikke prioritere prosjektet, og prosjektleder mener det er grunn til å revurdere prosjektets ambisjonsnivå. Hun mener det er for ambisiøst å drive prosjektet i det gamle rådhuset, evt drive en arena, men mener det i første omgang er fornuftig med jevnlige samlinger og møter. Prosjektet kan også med hell knyttes til en av de større næringshagene i regionen.

Nyskapning og kreativitet

Dette blir en liten variant av næringshage, næringsbed og er i så henseende ikke nyskapende.

En god ide som ble ønsket videreført, men ikke fikk støtte i det omsøkte omfanget. Prosjektleder mener at på i Træna og i andre små lokalsamfunn er det behov for en struktur som støtter opp om enkeltmannsforetak og små bedrifter, kanskje særlig innen kulturnæring.