Fagområde: Tilflytting

Integrering i Nesna

Bulystprosjektet i Nesna kommune får 725 000 kroner frå Kommunal- og regionaldepartementet. Prosjektet er retta mot ungdom og kvinner og kommunen vil leggje til rette for gode møteplassar. Nesna kommune vil ha eit spesielt fokus på tilflyttarar, for at dei skal integrerast og trives. Nesna er ein internasjonal kommune.

Prosjektet har god, lokal forankring, konkrete aktivitetar, slik som grendemøte, fadderordning og eigne landbruksretta tiltak. Høgskulen på Nesna er ein av fleire ressursar i kommunen som prosjektet skal byggje på.

To delprosjekter som fokuserer på ungdom og kvinner ”Ungdom møter ungdom” og ”Kvinner møtes”.

Det skal blant annet etableres møteplasser og nettverk og startes en prosess for å fåi stand et aktivitetshus for ungdom. Prosjektet er en del av kommunens relativt omfattende arbeid innrettet mot blant annet integrering og inkludering av innvandrere/tilflyttere.

Prosjektet fekk tildelt  725 000 kroner i Bulystmidlar i 2012.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.