Fagområde: Tilflytting

Heim att til Åseral

Tiltak for å få borteboere til å flytte hjem til Åseral.

Åseral skrev til alle fra kommunen i en viss aldersgruppe som har flyttet ut av kommunen med tanke på å få dem til å flytte «heim att». Den viktigste samarbeidspartneren er Fylkesmannen i Vest-Agder.

Aktiviteter

  • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
  • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter

Viktigste salgsargument

  • Livskvalitet
  • Godt oppvekstmiljø
  • Tomter

Hovedmål

Oppnå tilbakeflytting

Målgrupper

Potensielle tilbakeflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Heim att til Åseral er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.