Hallingdal 2020

Hallingdal 2020 er eit regionalt utviklingsprosjekt som skal vere med å utvikle Hallingdal som ein berekraftig bu- og arbeidsmarknadsregion.

Kommunane i Hallingdal og Regionrådet for Hallingdal ønskjer å setje i gang ein omfattande prosess, kor tydelegare profilering av Hallingdal som region er grunnleggjande.

Prosjektet er tildelt 3 millionar i Bulystmidlar i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.