Fagområde: Omdømme

GNEST – godt, nyskapande engasjement skaper trivsel i Snåsa

Prosjektet som skal arbeide med Snåsa-regionen sitt omdømme.

Auka tilflytting til Snåsa er målet. Dette er eit godt forankra prosjekt som kommunen har arbeidd godt med. Vi trenger å forbedre vårt eget selvbilde og vårt omdømme står det å lese i prosjektsøknaden. Prosjektet har et særlig fokus på ungdom og den samiske befolkningen. Næringslivet har vært en sentral aktør og initiativtaker til prosjektet.

Prosjektet fekk tildelt 1 200 000 i bulystmidlar i 2010.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.