Fagområde: Tilflytting

Fjellfolk, havfolk og byfolk

Tilflyttingsprosjekt som skal skape bulyst og attraktive lokalsamfunn i Jostedalen og på Værlandet.

Naturbaserte reiselivsopplevingar og småskala reiselivsaktivitet

Prosjektet «Fjellfolk, havfolk og byfolk» vil skape bulyst og attraktive lokalsamfunn på to plassar i Sogn og Fjordane. Ein vil nytte naturbaserte reiselivsopplevingar og småskala reiselivsaktivitet for å skape attraktive møteplassar og sesongarbeidsplassar for ungdom. Det er tiltak som kan vere med og forsterka profileringa av desse bygdene. Prosjektet har ein strategi for at naturbaserte reiselivsopplevingar kan gjere ungdom meir interessert i å busetje seg i lokalsamfunna.

Prosjektet fekk tildelt 950 000 kroner i bulystmidlar i 2012.

Hovedmål

Skape bulyst og attraksjonsverdi av naturbaserte reiselivsopplevingar i to ulike lokalsamfunn i Sogn og Fjordane.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.