Den røde tråd – et pedagogisk opplæringsopplegg fra barn til yrkesaktiv

”Den røde tråd frå barn til vaksen” er eit regionalt omdømmeprosjekt der 6 kommunar i Valdres samarbeider.

Målsettingen er å skape en felles Valdres – identitet og å utvikle gründeregenskaper hos barna i Valdres. Prosjektet skal bidra til å styrke den lokale tilhørigheten hos barn og unge og legge til rette for ungdom som vil flytte tilbake til Valdres etter endt utdanning. Prosjekteigar er Valdres natur- og kulturpark/Valdres næringshage.

Prosjektet er tildelt 2 millionar i Bulystmidlar i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.