Fagområde: Tilflytting

Dalen+: ein heim for oss – ein heim for deg

Målsettingen med prosjektet Dalen+ er å legge til rette for at lokalsamfunnet Dalen i distriktskommunen Tokke blir attraktiv å bo i og flytte til.

Prosjektet skal fokusere på verdier som er attraktive for unge voksne når de skal finne et sted å bosette seg. Prosjektet ønsker å engasjere lokalsamfunnet og ildsjeler til å drive et aktivt arbeid for å styrke vekstkraften.

Prosjektet er tildelt 500 000 i Bolystmidler i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.