Fagområde: Stedsutvikling

Byløft 2014 – byrom hele året

Prosjekt som har som mål å styrke nedre bydel i Tvedestrand som fellesarena og møteplass for alle gjennom aktiviteter og deltakende prosesser.

”Byløft 2014 – byrom hele året” har som mål å styrke nedre bydel i Tvedestrand som fellesarena og møteplass for alle gjennom aktiviteter og deltakende prosesser. Dette skal bidra til at bydelen blir mer attraktiv og bedre tilrettelagt for aktiviteter året rundt enn den er i dag.

I prosjektet legges det vekt på tre hovedaktiviteter:

  • Byrom: Utforme konkrete planer for tilrettelegging av byrommene 1) Hovedgata/Hulgata, 2) Bakkeskott, 3) Havnefront m/parkeringsareal og 4) Rådhuset. Alle byrom skal fungere som møteplasser for innbyggere og innflyttere i alle aldersgrupper.
  • Utleiepool: Utvikle modell for kortidsutleie av butikklokaler. Dette krever en ny samarbeidsarena hvor mange ulike parter (gårdeiere, kommune, næringsliv) må møtes og diskutere seg frem til et felles grunnlag.
  • Aktivitetsplan: Utarbeide plan for aktiviteter knyttet til nedre bydel, hvor en blant annet vil sette fokus på midlertidige aktiviteter som kan skape nytt byliv og oppmerksomhet rundt områder som har mistet sin opprinnelige funksjon.

Prosjektet har fått tildelt 1,75 millioner i Bolystmidler i 2012. Prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.