Fagområde: Tilflytting

Bolyst i nord

Prosjekt som skal styrke regionens konkurranskraft i rekrutteringssammenheng gjennom å bygge opp systemer og tjenester som skal gjøre regionen til det foretrukne arbeids- og bosted for norsk og utenlandsk kompetanse.

Prosjektet i Vest-Finnmark omfatter kommunene Hasvik, Loppa, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp. Målet er å gjøre regionen til det fortrukne arbeid- og bosted for både norsk og utenlandsk kompetanse. Fokuset skal særlig rettes mot arbeidsinnvandring i kystkommunene. Regionrådet står som eier av prosjektet og har ansvaret for overordnet prosjektledelse. I tillegg skal det etableres egne prosjektorganisasjoner i de fire deltakerkommunene.

Prosjektet fekk tildelt 4 millioner kroner i Bolystmidler i 2012 og har oppstart høsten med en varighet på tre år.

Hovedmål

Styrke regionens konkurranskraft i rekrutteringssammenheng gjennom å bygge opp systemer og tjenester som skal gjøre regionen til det foretrukne arbeids- og bosted for norsk og utenlandsk kompetanse.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon basert på søknad og prosjektplan. Distriktssenteret vil følge prosjektet og komme tilbake med oppdatert informasjon og vurderinger etterhvert.