Fagområde: Tilflytting

Blest i Havlandet

Skape engasjement, fornyet vekst og stabilisere innbyggertallet i kommunene er mål i prosjektet.

Arbeidsområder

 1. Kartlegge viktige ressurser, definere sentrale kriterier
 2. Kartlegge landbrukseiendommer til salgs eller utleie
 3. Felles kommunestyremøter
 4. Samarbeid mellom næringsliv, kultur, lag og foreninger
 5. Landbruk
 6. Reiseliv
 7. Økt bulyst
 8. Barn- og unge
 9. Samarbeid med andre bosettingsprosjekter
 10. Felles profilering og markedsføring
 11. Rekruttering og mottaksapparat

Organisering

Til hver aktivitet er det en arbeidsgruppe med representanter fra alle tre kommunene. Både politikere, de fleste kommunale etatene, NAV, frivillighetssentralene og næringslivet er med i ulike arbeidsgrupper. I tillegg er det representanter fra Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Innovasjon Norge i noen av gruppene. Hver av aktivtene ledes av ordfører eller rådmann. Under enkelte av aktivitetene er det i tillegg satt sammen prosessgrupper som jobber med konkrete tiltak.

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Troms Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Troms
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Sametinget

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Livsstilsflyttere fra utlandet
 • Flyttere fra storbyområder
 • Entreprenører
 • Flyttere fra Nederland

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid for å gjøre stedet attraktivt
 • Integreringstiltak for tilflyttere

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Sentral beliggenhet
 • Bygdemiljø/sosialt miljø
 • Gode tjenestemiljø

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Blest i Havlandet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.