10 prosjekt for skaparglede i Sykkylven

10 prosjekt for skaparglede er eit prosjekt der Sykkylven kommune sin visjon skal knytast til skaparglede.

Ulike prosjekt for skaparglede

10 prosjekt for skaparglede er eit prosjekt der Sykkylven kommune sin visjon skal knytast til skaparglede. Sykkulven Næringsutvikling har fått bulystmidler til 10 slike prosjekt som ein håpar samla skal kunne stimulere til mellom anna tilflytting av kompetanse som kan vidareutvikle bedriftene i kommunen. Det er eit mål om at ein skal sørge for at kommunen tar en tydelig og unik posisjon. Arbeidet er integret i eksisterande stillinger.

Aktivitetar

 • Eigen nettstad og facebooksie
 • Bruk av rekrutteringsbyrå
 • Kampanje for å synliggjere regionen som busetjing
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjonar for å gjere staden attraktiv

Viktigaste salsargument

 • Skaparglede

Samarbeidspartnarar

 • Grende-/bygdelag
 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjonar

Hovedmål

Stimulere til tilflytting av kompetanse.

Målgrupper

 • Høgt utdanna arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt
 • Entreprenører

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

10 prosjekt for skaparglede i Sykkylven er presantert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket inngår som ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av eit større prosjekt ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.