Innspill til politikkutvikling

3. oktober 2022
Generalistkommuneutvalget – innspill fra Distriktssenteret
Innspillsnotat til Generalistkommuneutvalget


10. juni 2022
Vurdering av konsekvensene av forslagene i Menon Economics gjennomgang av Merkurprogrammet
Innspillsrapport til Kommunal- og distriktsdepartementet


18. august 2021
Forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger fra Husbanken (Pilot) – høringssvar
Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet


15. mars 2021
NOU 2020:15 Det handler om Norge
Høringssvar til Demografiutvalget


24. februar 2021
Småbyutvikling i Distrikts-Norge: Oversikt over litteratur og eksempler
Notat til Kommunal- og distriktsdepartementet


22. januar 2021
NOU 2020:12 – Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn
Høringssvar til Distriktsnæringsutvalget


7. januar 2021
Næringslivets betydning for stedsutvikling, boligutvikling og inkludering i distriktskommuner
Innspillsnotat til Distritksnæringsutvalget


April 2020
Tilflyttings- og rekrutteringsarbeid i distriktene – en oppsummering av kunnskap
Innspillsnotat til Demografiutvalget


Januar 2020
Distriktskommuner som lykkes godt med næringsutvikling
Innspillsnotat til Distriktsnæringsutvalget