Fagområde: Tilflytting

Vegårshei – den levende bygda med egen ”låve story”

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Urbanisering av landsbygda har vært fokus i utviklingsprosjektet ” Den levende bygda i Vegårshei kommune.

Vegårshei er en innlandskommune i Aust-Agder med i underkant av 1900 innbyggere. Prosjektet har tatt utgangspunkt i kommuneplanen med følgende mål:

Økt befolkning (1950 innbyggere innen 2018), flere lønnsomme arbeidsplasser og videreutvikling av næringslivet, kultur og trivsel for alle og å utvikle et godt og variert boligtilbud.

A låve story

Kommunen har i samarbeid med Husbanken gjennomført en bred mobilisering og involvering av befolkningen for å utarbeide en ny sentrumsplan. For eksempel har låveeiere i og i nærheten av sentrum fått tilbud om en arkitektutredning for å se på det potensialet låvene har som boliger eller til næringsbruk.  Tilnærmingen har vært ”urbanisering av landsbygda”. I dag står én låve ferdig med tre leiligheter og ytterligere fire låver er under planlegging som til sammen vil gi 15 sentrumsnære leiligheter. Et nytt sentrumsnært boligsameie på en tidligere kommunal eid tomt med 18 leiligheter er også snart ferdigstilt, her er de fleste leilighetene solgt.

Næring

Det er etablert nye arbeidsplasser på Mauråsen (tidligere PU institusjon som er kjøpt opp av kommunen). En privat rusbehandlingsinstitusjon – Mestringshuset – er i drift. Nye arbeidsplasser er også etablert i landbruket, som for eksempel ”Myren smågris”.

BegeistRingene

Mange delprosjekter eller begeistRinger har kommet i stand etter folkemøter. I dag jobber en begeistRing med merking av turløyper, en annen med etablering av et nytt hus og nye utstillinger på bygetunet i Vegårshei. En begeistRing er ferdig med jobben med å etablere en ny kommunikasjonsplattform og profil for Vegårshei. Denne ble lansert høsten 2008.

Prosjektleder Kjersti Vevstad sier at uten et så stort og bredt folkelig engasjement ville ikke kommunen kunne ha gjennomført denne utviklingssatsingen. Det finnes hele 65 aktive lag og foreninger i Vegårshei.

Distriktssenteret mener

Distriktssentret vil fremheve den systematiske måten det har vært jobbet med stedsutvikling og næringsutvikling i kommunen. Prosjektet inneholder en ny tilnærming med ”urbanisering av landsbygda” med bygging av sentrumsnære leiligheter og fortetting av Vegårshei sentrum. Vi vil også fremheve satsingen på kommunikasjonsplattform og etablering av en gjennomgående profil for kommunen samt en innholdsrik dokumentasjon av prosjektet på kommunens hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Kjersti Vevstad, tlf: 37170200.

Stikkord: