Utviklingsteam i Rendalen

For å bedre se prosjekter i sammenheng med kommunens andre oppgaver samt prosjektene i mellom dannet Rendalen kommune en utviklingsgruppe.

Utviklingsgruppa i Rendalen på besøk i Nærøy

Utviklingsgruppa i Rendalen på besøk i Nærøy
Foto: Halvor Hilmersen

Rendalen har de siste åra jobbet hardt for å få en sunn økonomisk drift, og har lykkes med det. Gjennom denne prosessen har kommunen også skaffet seg handlingsrom til å drive et mer aktivt utviklingsarbeid. Dette handlingsrommet og fokus på utviklingskultur skal bidra til positive resultater i Rendalen.

Team

Samtaler i løpet av vinter 2013 om ulike utviklingsprosjekt mellom administrasjon og politikere avdekket behovet for å finne arenaer for utveksling av informasjon. Det gjaldt også med deler av organisasjonen som ikke var direkte involvert i de ulike prosjektene.

Etter initiativ fra ordfører Norvald Illevold og rådmann Anne Lise Trøen valgte kommunen å sette ned en uformell utviklingsgruppe, et utviklingsteam, som skal koordinere utviklingsarbeidet. Gruppa består av 6 personer, herunder ordfører, varaordfører/prosjektleder, organisasjonskonsulent, samfunns- & næringsutvikler, virksomhetsleder – plan, næring og drift og rådmann.

Kommunen håpet å få til et mer helhetlig grep på i utgangspunktet forskjellige prosjekter og prosesser. Det har vært drevet operativt utviklingsarbeid i kommunen gjennom lengre tid, men det var mye å hente på å se forskjellige initiativ i en helhet og sørge for best mulig sammenkjeding av det som foregår av utviklingsarbeid. Utgangspunktet i utviklingsgruppen var nettopp å samordne de ulike prosjektene, og bli enig om  hvordan en best kunne lede slike prosesser.

Får støtte og utfordringer

Resultatene av denne omlegginga har vært god og prosjektleder Karin Wiik er godt fornøyd – Vi har oppnådd mye bedre samordning av utviklingsinnsatsen, passer på at vi ikke gjør det samme i flere prosjekter, og trekker i samme retning, sier hun og fortsetter
– For egen del mener jeg også at prosjektledere opplever mer engasjement knyttet til prosjektet fra flere i kommunen enn tidligere og at prosjektleder både får mer støtte, men også utfordres fra flere når vi er sammen om det vi gjør, sier Wiik.

Godt utgangspunkt

Prosessen knytta til kommuneplanens samfunnsdel er et viktig resultat av utviklingsgruppa, samt flere nye prosjekter som for eksempel Ny giv i landbruket. Gruppa gir et godt utgangspunkt for å jobbe med planer som krever på-tvers jobbing i kommunen, som for eksempel oppfølging av strategisk næringsplan.

Gruppa er i full drift også i 2015 og jobber nå blant annet med boligbygging i Rendalen – Utviklingsgruppa har vært i drift i en to års tid og vi er meget godt fornøyd med hvordan den fungerer, forteller ordfører Norvald Illevold – Vi har større grad av samordning, bedre grep om utviklingsarbeidet og mye bedre informasjonsflyt mellom nøkkelpersoner her på huset.

Rendalsmat – viktig med innsatsstyrke

Tidligere stortingsrepresentant Thomas Breen er næringsutvikler i Rendalen. Foto: Arbeiderpartiet - Wiki commons

Tidligere stortingsrepresentant Thomas Breen er næringsutvikler i Rendalen. Foto: Arbeiderpartiet – Wiki commons

Næringsutvikler Thomas Breen er overbevist om at det å ha en hurtigarbeidende og godt koordinert utviklingsgruppe var avgjørende for at de sikret videre drift i Norturas anlegg i Rendalen.

– Vi aksepterte at Nortura la ned i Rendalen, og jobba ikke så veldig for å snu den beslutningen, men vi har jobba hardt og godt for å sikre videre drift i anlegget, sier han og fortsetter – Vi tok deler av utviklingsgruppa og jobbet i mange retninger samtidig i forhold til mange aktører for å sikre at vi ville lykkes, blant annet med å vise at vi som kommune var en aktiv pådriver og interessent for videre drift.

Breen mener det var helt grunnleggende at kommunen kunne jobbe fort og effektivt i denne saken.

– Vi jobbet spesielt mot privat kapital og investorer, som kanskje ikke har så stor tålmodighet med kommunale prosesser, og viste at vi kunne snu oss. Faktisk var det vi som pushet på og bidro til at prossen gikk framover. Det var fordi vi kunne ha hyppig kontakt oss i mellom og vi kunne avtale møter på svært kort varsel.

Rendalen kommune har lykkes med å bidra til etableringen av firmaet «Rendalsmat», hvor Terje Wulf og Nor-Frost eier 51% og lokal kapital skal eie 49%, eller minimum 34%. Firmaet er klart til oppstart med 30 ansatte.

– Vi er glade og veldig godt fornøyde med at vi har berga og utviklet mange lokale arbeidsplasser, vi er faktisk den eneste plassen hvor Nortura har lagt ned at det er skapt ny drift, forteller næringsutvikler Thomas Breen i Rendal kommune.
– Grunnlaget for at vi lykkes mener jeg at vi hadde en klar målsetning og at vi organiserte oss hensiktsmessig for å løse denne oppgaven.

NRK Hedmark og Oppland lagde 13 mars 2014 dette innslaget om etableringen av Rendalsmat

Etter en del oppstartsproblemer og startvansker har Rendalsmat full drift i 2015 og gode avtaler med leverandører. Det er i dag om lag 18 arbeidsplasser i bedriften.

Rendalen er et eksempel for kommuner i omstilling

– Vi ønsker å trekke fram Rendalens modell med utviklingsteam som en god og hensiktsmessig modell for å koordinere utviklingsarbeidet i kommunen, sier seniorrådgiver Torbjørn Wekre i Distriktssenteret. – Vi er også imponert over hvordan Rendalen jobbet med omstillingen og etableringen av Rendalsmat. Det er et flott eksempel for andre som har store utfordringer med omstilling etter nedleggelse av viktige bedrifter i kommunen.

Rendalen deltar i Småkommuneprogrammet.