Ungdomssatsingen på Nordkyn

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Prosjektet har vist at ungdom kan – ungdom vil og ungdom får det til. Innføringen av nye arbeidsmåter i kommunen Gamvik og Lebesby har involvert ungdommen i utvikling av lokalsamfunnet i større grad enn tidligere.

I et treårig samarbeidsprosjekt mellom de to nabokommunen på Nordkyn, Gamvik og Lebesby, har kommunene tatt tak i utfordringene knyttet til å få flere ungdom til å bli boende, å flytte tilbake til hjemmkommunen og til å velge relevant utdanning. Prosjektet har også fokusert på å øke trivselen og deltakelse for ungdomsgruppene i kommunene. Det har vært arrangert fremtidsverksted med et bredt utvalg av ungdom, og det er etablert ungdomsråd i begge kommunene. Det har også blitt arrangert årlige felles yrkesmess for ungdom på nordkyn. Ungdom har selv definert hva de mente burde være innholdet i satsingen. Ungdom har fått opplæring i å lage film, og har produsert filmsnutter som har blitt brukt av kommunen.

Viktig å ha lang tidshorisont

Lebesby har fått flere unge voksne til å flytte tilbake, mens i Gamvik har antall unge voksne i kommunen stabilisert seg. Kommunen mener de har klart å sette fokus på ungdommens medvirkning og viktigheten av å ta med ungdom på råd gjennom prosjektet. Distriktsentret mener det er positivt at kommunene har klart å opprette et godt samarbeid rundt dette tema og at fokus på ungdom som en ressurs er blitt befestet i begge kommunene. Målet om befolkningsøkning må ha en lengre tidshorisont enn tre år.