Fagområde: Inkludering

Språkkurs og fagbrev for arbeidsinnvandrere

Haram kommune, lokalt næringsliv og Haram Næring og Innovasjonsforum (HNI) har prøvd ut ulike modeller for språkopplæring. Arbeidsinnvandrere som har kombinert språkkurs og norsk fagbrev har hatt en formidabel utvikling i norsk fagspråk på kort tid.

De som har deltatt på språkkurs kombinert med kurs for å få norsk fagbrev, har blitt mer integrert på arbeidsplassen. Resultatet er også at ledelsen kan holde informasjonsmøter på norsk, og svært motiverte kursdeltakere ser at lønnen gjør et hopp når fagbrevet er på plass.

Modeller for språkopplæring

Kommune, næringsliv og Haram Næring og Innovasjonsforum (HNI) har prøvd ut ulike modeller for språkopplæring, kombinert med integrering og styrking av norsk fagkompetanse. Innvandrere blir sett på som verdifull ressurs, også i en tid da næringslivet er i stor omstilling. Bedre ferdigheter i norsk og fagbrev bidrar til større muligheter for å lykkes når de står overfor nye arbeidsoppgaver i bedriften, søker ny jobb eller ønsker å ta videre utdanning. Målet er å beholde verdifull arbeidskraft og kompetanse i regionen.

Optimal kombinasjon

12 polske og rumenske arbeidere i bedriften Vard Piping AS har vært med på et nytt prosjekt: kombinere språkkurs og norsk fagbrev. I tre måneder forberedte deltakerne seg til en fem timers eksamen. Det er den teoretiske delen av fagbrevet for industrirørlegger. Alle besto teorieksamen og går dermed videre til den praktiske prøven om et halvt år.

Norskundervisningen er tilpasset bedriften, med praktiske arbeidsoppgaver og problemstillinger. Undervisningen er ikke basert på overføring av kunnskap fra lærer til elev. Lærerne hjelper til med å formulere på norsk, elevene lager sine egne ordlister og oppsett med ulike setninger som omhandler det rent faglige. De får praktisk oppgaveløsning som hjemmelekse. Mange av de har jobbet flere år i Norge og har høy fagkompetanse, men det er først nå de bruker norsk som arbeidsspråk. En mann som nesten ikke kunne norsk da han startet på kurset i august, skrev fire sider på eksamen i desember.

Signaliserer høy prioritet

Konsernet Vard Group er inne i en krevende omstillingsperiode. Bedriften har utnyttet en periode med lav aktivitet til å utdanne de utenlandske arbeiderne. Direktøren i Vard Piping var med på oppstart og underveis i kurset. Det motiverte deltakerne, og signaliserte at tiltaket var høyt prioritert av ledelsen. I 2014 gjennomførte Vard Søviknes AS arbeidsrettet språkopplæring for ansatte og samboere. Det er ikke mange som er oppmerksomme på å inkludere familien i språkkurs.

I tillegg til at alle har stått til eksamen, har dette vært et vellykket kurs der vi har nådd viktige mål. Kurset har skapt faglig utvikling, og det har vært positivt for arbeidsmiljøet.
Anne-Marit Hagelund, HR-manager VARD Pipling AS.

Tre menn ser på arbeidstegning. Supplpybåt i bakgrunnen.

Kombinere språkkurs og norsk fagbrev Samarbeid mellom Haram Næring og Innovasjonsforum (HNI), Haram kommune, Opplæringskontoret i Haram og bedriften Vard Piping AS. Møre og Romsdal Fylkeskommune støtter prosjektet med 200.000 kroner. Fylkeskommunen mener løftet om fagbrev gjør deltakerne mer bofaste, mer omstillingsdyktige og mer integrerte i lokalsamfunnet. De mener også at denne innovative modellen kan brukes av andre kommuner og i andre bransjer.
Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

God grep i Haram

Tilpass opplegget til arbeidsgivers behov og deltakernes ferdigheter.

Praksisnært og høy grad av opplevd relevans for deltakerne.

Bruk praktiske situasjoner for trening og samtale.

Beskriv arbeidsoperasjoner dersom kurset er i en produksjonsbedrift.

Bruk produksjonslinja, og ta bilder og video.

Stor egeninnsats og lite forelesning.

Lag norsk ordliste knyttet til bilder.

Opplegg

Tilbudet gis til både arbeidsinnvandrere og flyktninger. Bedriftene, enten de er offentlige eller private, definerer behovet og bestemmer lærestoffet. Innleid kursleder og HNI utvikler aktivitetene og gjennomfører kurset.

Resultat

Kombinasjon språk, integrering og fag har ført til bedre kommunikasjon på arbeidsplassene og at jobben utføres på en bedre måte. Flere flyktninger har fått jobb i ulike bedrifter i kommunen etter at de har deltatt på arbeidsrettet språkopplæring i tiltaksbedriften Haram Industrier

Temahefte om inklduering

Vil du ha flere gode eksempler og tips til hvordan du kan jobbe med inkludering i din kommune? Se vårt temahefte Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling.

Fakta om Haram kommune

9200 innbyggere
16% innvandrere
60 nasjonaliteter
45% av arbeidsstokken arbeider i industrien

Både kommune og industri har mange ansatte med innvandrerbakgrunn. Den største gruppen er arbeidsinnvandrere fra østeuropeiske land.

Kommune og næringsliv i Haram har et felles ønske om å beholde innbyggere og arbeidskraft. Mange arbeidsinnvandrere er godt etablert i lokalsamfunnet med familie, hus og barn. De er viktige for å opprettholde skoleog tjenestetilbudet.

Selv om innvandrerne har bodd flere år i Norge, er det mange som ikke snakker mye norsk på jobb eller i fritiden. Oppsagte eller permitterte som søker jobb, møter bedrifter som stiller høyere krav enn tidligere til norskferdigheter.