SMAKen av Vestvågøy

Bolystprosjektet SMAK i Vestvågøy har til formål å integrere voksne tilflyttere i kommunen. Sentralt er møtestedet i det gamle meieriet på Leknes.

Bolyst-prosjektet SMAK – Senter for Mat, Aktiviteter og Kultur – er godt i gang. I samarbeid med firmaet Himmel og Havn har de lagd lyse, trivelige og funksjonelle lokaler i det gamle meieriet på Leknes. Meieriet, som ble nedlagt for en rekke år siden, har siden huset sjømatprodusenten Lofotprodukter, før kommunen kjøpte lokalet. Nå utvikles bygget til kultursenter/hus for Vestvågøy kommune.

Bjørg Arntzen er prosjektleder (Foto: Halvor Hilmersen)

Bjørg Arntzen er prosjektleder (Foto: Halvor Hilmersen)
Foto: Halvor Hilmersen

Bredt

– Lokalene leier vi hos Himmel og Havn, og basisen er et tilrettelagt kjøkken samt en kafédel. Deler av kjøkkenet er moduler på hjul, slik at det er enkelt å tilpasse til ulike arrangement, forteller prosjektleder Bjørg Arntzen.

– Vi har ulike matkurs, som sushi og persisk mat, og vi har filmkvelder og konserter. Gjennom dette har vi lagd et møtested for alle, og vi har en utrolig spredning i hvem som besøker oss. Det er folk fra 17 til 70, og de kommer fra hele kommunen.

– Folk er nysgjerrige, de lurer å om våre arrangement er noe for de, mange møter opp for å se hva som skjer, sier Arntzen engasjert.

– De kommer hit, mange uten nettverk, så drar de igjen med venner og avtaler. Det gjør godt, smiler prosjektlederen.

SMAKen av Vestvågøy

SMAKen av Vestvågøy. Foto: Halvor Hilmersen.
Foto: Halvor Hilmersen

Voksne

– Vi retter oss mot voksne, vi opplever at barnefamilier og ungdom letter blir integrert i ulike aktiviteter gjennom skole, barnehage og idrettslag, sier Arntzen, – men gruppen med enslige og ensomme voksne har det mye vanskeligere. Det fungerer godt og jeg føler vi gjør en god jobb for denne gruppen.

Velkomstprogram

Arntzen, prosjektleder i 50% stilling, har vært tilsatt om lag et år, og har mange ideer hvordan hun skal ta prosjektet noen skritt videre.

– Til alle  tilflyttere lager vi et velkomstprogram med et informasjonsbrev, og vi har planer en guidet informasjonsdag med buss. Her kan alle som vil være med møte ordføreren, besøke ulike bedrifter og se seg rundt i kommunen. Vi har jo bygder i kommunen med ulike tilbud, så det er viktig at tilflytterne kan orientere seg på en smidig måte, sier Arntzen.

De som er involverte ønsker å bli

I starten av jobben som prosjektleder gjorde Bjørg Arntzen en spørreundersøkelse blant tilflyttere i Vestvågøy, og hun gjorde noen interessante funn

– Vi fikk signifikante verdier på at folk som ikke deltok i aktiviteter, lag eller og foreninger oppga i langt større grad enn andre at de ønsket å flytte fra kommunen igjen. Og motsatt: de som var involvert i sosiale aktiviteter ønsket å bli. På grunnlag av denne undersøkelsen har vi lagd introduksjonsprogrammet og hvordan vi ønsker å jobbe.

Pechakucha

Et helt nytt konsept er ”Pechakucha nights” på SMAK. Her får ulike personer eller foreninger anledning til å presentere seg gjennom en unik framstillingsform. Pechakucha er japansk og betyr  «lyden av folk som snakker». Metoden ble utviklet av et arkitektektepar i Tokyo som var lei av lange kjedelige presentasjoner og fornyet sjangeren med en ny form.

Det går ut på at en person får lov til å vise 20 bilder, men i maks 20 sekunder pr bilde. Det kan ikke være tekst, men du må presentere bildene. Det skaper enorm flyt og engasjement i framstillingen, og er svært underholdene å se på. I de store byene er det ofte en 10-15 foredrag pr kveld, men på Leknes holder det med 6.

– Det er stort engasjement og gode diskusjoner etterpå, så dette har vært veldig vellykket.

Ivrig

Arntzen ivrer for prosjektet.

– Her jobbes det mer en 50% for å si det sånn, men jeg synes prosjektet er veldig bra, det er godt planlagt og vi har flott framdrift. Her synes jeg kommunen har skrevet en god søknad og har gjort seg gode tanker for hvordan tilflyttere skal bli mottatt og hvordan vi kan få de til å trives i Vestvågøy, avslutter en engasjert prosjektleder.

Stikkord: