Fagområde: Tilflytting

Med jobben på flyttelasset

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Små kommuner kan tiltrekke seg mange flere innbyggere som tar jobben med seg på flyttelasset. Et nytt prosjekt i Dyrøy skal synliggjøre potensialet.

For mange bedrifter og organisasjoner er det uviktig hvor arbeidstakeren utfører arbeidet, særlig gjelder dette såkalte kompetansearbeidsplasser som det tradisjonelt sett har vært få av i distriktene. Med gode rutiner for informasjonsdeling og solid teknisk infrastruktur, kan en bedrift ha ansatte spredt i flere kommuner eller fylker – til og med i flere land.

Kartlegging

Prosjektet «Stedsuavhengige arbeidsplasser» som ledes fra Dyrøy, har foretatt en kartlegging av hvilke erfaringer arbeidsgivere og arbeidstakere har med å flytte arbeidsplasser. Særlig gjelder dette jobber som flyttes ut av byene, til småsamfunn der arbeidstakeren sitter på hjemmekontor, eller sammen med andre som jobber stedsuavhengig.

– Dette er ikke kunnskap som er interessant bare for distriktene, sier prosjektleder Marit Alvig Espenes, som selv har tatt jobben sin med seg fra Tromsø.

– En hver bedrift som ser utfordringer ved å ekspandere der de er, for eksempel på grunn av plassmangel eller som ikke klarer rekruttere ansatte med riktig kompetanse, burde være interessert i våre funn, sier hun.

Modeller

Forprosjektet tar mål av seg til å utvikle modeller som både arbeidsgivere og arbeidstakere kan lære av når de skal flytte arbeidsplasser. I tillegg håper man å kunne antyde et potensial for etablering av slike arbeidsplasser i kommunene. Men da må kommunene være mer på hugget.

– De fleste kommunene vi har snakket med, tenker for tradisjonelt. De satser på å leie ut ledige næringslokaler til allerede etablerte bedrifter, eller å flytte hele bedrifter eller organisasjoner til sin kommune. Det er ofte en vanskelig og langsom vei å gå. Kommunene burde tenke mer på å rekruttere innbyggere, gjennom å profilere seg som gode kommuner å bo i, og heller legge til rette for at de nye innbyggerne kan ta med seg den jobben de har.

Lojale arbeidstakere

Marit Alvig Espenes og prosjektet «Stedsuavhengige arbeidsplasser» ønsker å dele sine resultater med andre. Derfor bidrar flere andre kommuner i Troms med informasjon til kartleggingen, og disse skal også få ta del i konklusjonene som blir klare i løpet av neste år.

Én av arbeidsgiverne som er intervjuet, sier det slik: «En arbeidstaker som velger lokalisering selv, forblir lojal. Vi er en høykompetansebedrift og det er viktig at vi oppleves som en attraktiv arbeidsplass. At ansatte har det bra på hjemmebane, fordi de bor der de vil, er bare en fordel for bedriften». Så gjenstår det å se om flere bedriftsledere tar utfordringen. Det viktigste kommunene kan bidra med, ser ut til å være kontorfasiliteter med høyhastighets fiber, og fiber hjem til husstandene, samt kvalitet i skole, barnehage og et variert fritidstilbud. Og det er det mange småkommuner som har!

TV-2 innslag om prosjektet, 27.oktober 2009