Kvænangen vil nå flere

Som ledd i å styrke utviklingskulturen i Kvænangen, ønsker kommunen å arbeide med informasjon og kommunikasjon med innbyggerne.

Barnesykkel som henger fra Burfjord-skilt. Foto.

Artic race 2014 gikk gjennom Burfjord. Foto: Halvor Hilmersen
Foto: Halvor Hilmersen

Kontaktinformasjon

Anne Berit Bæhr
Næringskonsulent
[email protected]
+47 77 77 80 00

– Kvænangen har mye å være stolt av og mye vi ønsker å fortelle, sier næringskonsulent i Kvænangen, Anne Berit Bæhr.
– Vi ønsker derfor å styrke vår evne til å kommunisere og bedre informere både innbyggerne i kommunen og hyttefolk om ulike tilbud og be om innspill på tiltak vi ønsker å sette i gang, sier hun og fortsetter – stadig opplever vi at vi gjerne skulle ha kommunisert bedre, men føler at vi har manglet gode kanaler og plattformer.

Dialog er viktig for samfunnsutviklingen

Norske kommuner har som oppgave i samfunnsutviklerrollen å sørge for dialog og kommunikasjon med innbyggerne mellom valg for å sikre påvirkning og innflytelse. Mange kommuner jobber godt i dette feltet, men noen har havnet litt på defensiven og føler at eksisterende kanaler domineres av andre. I Kvænangen finnes det for eksempel flere facebook- grupper som diskuterer forhold rundt kommunen som Kvænangen kommune ikke deltar i eller ønsker å delta i. Det betyr ikke at kommunen ikke ønsker å nå ut til folk, men en leter etter de riktige grepene.

I all offentlighet

I forbindelse med sin deltakelse Småkommuneprogrammet, ønsket derfor Kvænangen kommune å få innspill på hvordan de bedre kunne jobbe med denne delen av samfunnsutviklingen. I samarbeid med Distriktssenteret inviterte kommunen Alf Tore Meling til å gi en innføring i hvordan en kan utvikle god informasjon, kommunikasjon og dialog med innbyggerne.

Meling, som driver det uavhengige analyse og rådgivningsbyrået I all offentlighet, har skrevet flere bøker som handler om kommunikasjon mellom offentlige myndigheter og innbyggerne.

Alf Tore Meling foran lerret med presentasjon på. Foto.

Alf Tore Meling innledet om informasjon og kommuniksasjon i Kvænangen. Foto: Halvor Hilmersen
Foto: Halvor Hilmersen

Mange kanaler og verktøy

– Det finnes mange kanaler, både nye og tradisjonelle en kan bruke. Men for å finne riktige verktøy er det viktig å starte med å stille seg fire spørsmål, sier Meling.
Spørsmålene er:

  • Hvem skal vi nå?
  • Hva skal vi oppnå?
  • Når skal vi oppnå det?
  • Hvordan skal vi oppnå det?

Han pekte på en rekke muligheter som ligger i god informasjon, og kunne gjennom flere grep vise hvordan kommuner kan både bli mer tilgjengelig, gi et bedre tilbud og samtidig drive mer rasjonelt ved å ha et bevist forhold til informasjon og kommunikasjon.

Kontaktinformasjon

Alf Tore Meling
Konsulent – I all offentlighet
atm@ialloffentlighet
+47 417 63 473

Meling fokuserte i denne omgang på hvilke enheter og etater Kvænangen har, og hvilke behov de kan ha for å nå ut til sine innbyggere. Det er også viktig at kommunen lager et årshjul for informasjon, slik at den får oversikt over hvilket informasjons- og kommunikasjonsbehov de har fra måned til måned. På den måten pekte han på både på informasjons og kommunikasjonsbehovet til de ulike enhetene i kommunen, og på timingen for det som skal skje.

Framover

Kvænangen har mye å hente på å bygge en riktig og god informasjonsstrategi. Service, omdømme og ikke minst medvirkning vil løfte kommunen. Innsikt og innflytelse gir mer positive og ikke minst ansvarlige innbyggere og hele Kvænangen-samfunnet vil komme styrket ut på sikt. Det er ikke tvil om at de beste og billigste ambassadørene for en kommune er fornøyde innbyggere og ansatte som føler de gjør en god jobb. Kvænangen har mye å tilby – få det ut!