Fagområde: Omstilling

Full mobilisering på Frøya

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Da selvtilliten til Frøya stupte, samlet 30 personer seg til 24-timers kreativ dugnad i mobilfri sone. Et døgn senere var prosjektet ”Frøya inn i framtida” et faktum, med en lønnet ildsjel i spissen.

Jan Otto Fredagsvik klasker et dokument i bordet. Det inneholder en lang oversikt med tiltak og prosjekter som har blitt satt i gang på Frøya de siste årene. Han forteller ivrig om Frøyas festbord, motorsportsenter, Frøya-akevitten, infomøter for innvandrere, optimistbygda, grenderegjeringer, Frøya-ambassadører og mye mye mer. Det er noe som bobler på Frøya. Det gjør også Jan Otto Fredagsvik. Han kan titulere seg som lønnet ildsjel, og omtaler seg selv som en ”antenne” som skal ta i mot og bygge opp under alle gode ideer som måtte dukke opp. Hva i all verden er det som skjer på Frøya?

Drømmejobben

– Det hele startet i 2003. Hjørnesteinsbedriften Marine Harvest, med 170 arbeidsplasser, flagget ut på kort varsel. Samtid opphørte bompengene mellom Frøya og fastlandet, noe som resulterte i handelslekkasje og et svekket sentrum. Selvtilliten til Frøya var på vei nedover, forteller Jan Otto Fredagsvik.

Det var da næringslivet og kommunen tok initiativ til å samle 30 personer til en 24-timers intens idédugnad. Ett av tiltakene som ble klekket ut var å tilsette en ildsjel som skulle lede prosjektet ”Frøya inn i framtida”.

Siden den gang har Jan Otto Fredagsvik hatt drømmejobben, tilgjengelig og med antennene ute døgnet rundt. Han arbeider på mange fronter for å få fram konkrete prosjekter som folk i Frøya ser resultatene av, som kan skape begeistring og styrke Frøyas attraktivitet. De mange prosjektene har et overordnet mål: Å mobilisere alle gode krefter på Frøya. Prosjektet skal bidra til å utvikle sentrum og lokalsamfunn som legger til rette for økt tilflytting, bosetting og integrering. Å sikre rekrutteringen av arbeidskraft til lakseindustrien og å legge til rette for at tilflyttere fra alle land skal trives og fortsette å bo på Frøya står sentralt.

Få innvandrere til å bli

Halvparten av befolkningen på Frøya er direkte eller indirekte sysselsett innen havbruk og fiske. Selv i nedgangstider vokser næringslivet. Tilflyttere fra andre land har lenge vært en forutsetning for å opprettholde og utvikle næringen. – Derfor er det spesielt viktig for oss å legge til rette for at tilflyttere fra alle land skal kunne trives her. For eksempel har kommunen arrangert samlinger med tolk på flere språk, for å få fram informasjon og få innspill fra de som har flyttet hit, forteller Jan Otto Fredagsvik.

Før var det enslige som kom som arbeidsinnvandrere. Nå er det stadig flere familier som kommer flyttende. NRK jobber for tiden med innspillingen av et program der de i ett år spesielt skal følge en familie som har flyttet fra Litauen til Frøya. En av tilflytterne har startet sitt eget firma, Baltikum Midt-Norge, som rekrutterer arbeidskraft fra Baltikum, Russland og Polen og gir tett oppfølging og praktisk hjelp når nye innbyggere ankommer Frøya.

Også de 20 grendelagene har blitt utfordret på hva de kan gjøre for å gjøre Frøya mer attraktiv for tilflyttere. Jan Otto Fredagsvik samler fem og fem av lagene, og deler dem inn i ulike ”grenderegjeringer” med ansvar for sitt nærområde. Selv stiller han som sekretær.

Restartet prosjektet

Når holdningen er å støtte opp under alle gode ideer, sier det seg selv at det blir mange parallelle prosjekter og vanskelig å holde trykke oppe på alle fronter. – Derfor har vi nylig restartet prosjektet. Nå ønsker vi en mer spisset satsing på småsamfunn, med særlig fokus på velforeninger, grendelag og ungdommer, forteller ildsjelen fra Frøya.

Omdømmebygging vil stå sentralt i tiden framover. Ordfører og rådmann har deltatt på KRD sin omdømmeskole. – Vi vil særlig arbeide med omdømme gjennom de mange småsamfunnene på øya. Det er her folk arbeider og bor, og her nye innbyggere skal finne sin plass, sier Jan Otto Fredagsvik.

– Hvilke råd vil du gi til andre som skal gjennom tilsvarende snuoperasjoner?

– Å sørge for god involvering, fra den vanlige innbygger til kommuneledelse, står helt sentralt. Endringer og nye tiltak må bli synlige for flest mulig fra dag en. Det er også viktig å skape begeistring gjennom brede tiltak som treffer mange. Vi har også gode erfaringer med å satse på kulturtiltak, fordi dette skaper identitet.

Noen av aktivitetene i prosjektet

  • Invitert til Frøyas festbord med 600 gjester og 170 retter
  • Arrangert Frøyadagan, der bygdene på øya har fått presentere seg
  • Utvikling av et motorcrossanlegg, særlig myntet på ungdom

www.froya.kommune.no

Kontaktperson

Jan Otto Fredagsvik. Tlf: 95115599. E-post: [email protected]